Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Rollebeskrivelser

Rollebeskrivelser

Her finner du OFK og OILs ROLLEBESKRIVELSER for de mest sentrale funksjonene i begge klubbene, både administrativt og sportslig. Innholdet legges inn og oppdateres fortløpende gjennom kvalitetsklubbprosessen.

Følg linkene for å komme til de ulike rollebeskrivelsene!

 

ORKDAL/ORKLA FELLES

 • Dommeransvarlig OIL/OFK
 • Kvalitetsklubbansvarlig

 

ORKLA FK

Styret

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sportslig leder senior/junior
 • Sportslig leder ungdom
 • Styremedlem/varamedlem

Sportslig utvalg

Markedsutvalg

 • Leder markedsutvalg
 • Medlem markedsutvalg
 • Sponsorgruppe 

Fair Play-ansvarlig

Materialforvalter

Lagene

 

ORKDAL IL

Styret

Underavdelinger

Lagene

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging