Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok

Klubbhåndbok


20170603 203123Her finner du en felles KLUBBHÅNDBOK for Orkla FK og Orkdal IL Fotball! Klubbhåndboka bygges opp iht. kriteriene for å bli sertifisert som NFF KVALITETSKLUBB, NIVÅ 1 og beskriver klubbenes overordnede rammebetingelser og retningslinjer.

Klubbhåndboka skal være en aktiv støtte for de daglige aktivitetene i begge klubbene og vil være "levende", dvs. at både struktur og innhold legges inn og oppdateres fortløpende gjennom kvalitetsklubbprosessen.

Følg linkene for å lese de ulike delene av klubbhåndboka og kom gjerne med kommentarer, tips og innspill til OFK og OILs felles klubbhåndbok!

 

1. Klubbens visjon og mål

 


2. Klubbens verdigrunnlag

 


3. Klubbens lover

 


4. Klubbens organisering

 


5. Lagets organisering

 


6. Klubbdrift/rutiner

 

7. Økonomi – plan for økonomistyring

 


8. Informasjon/kommunikasjon

 


9. Rekrutteringsplan


10. Utdanning/Kompetanse

POLITIATTEST

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for Orkdal IL/ Orkla FK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn under 18 år, skal avkreves politiattest. 

Er du over 18 år, kan søknaden sendes elektronisk. Er du under 18 år eller ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, må du sende inn søknaden i papirformat. 

Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Før du søker må du innhente en Bekreftelse på formålet. Bekreftelsen får du ved å henvende deg til Elisabeth Vuttudal (OIL) eller Jan Ingebrigt Ustad(OFK). 

Se link under for hvordan du søker.

LEDERKOMPETANSE

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en økt forståelse for lederrollene.

«Flertallet i styret skal ha NFFs leder 1-kurs»

TRENEREKOMPETANSE.
Orkdal IL og Orkla FK ønsker å utvikle gode trenere som kan gi våre spillere trygghet og utvikling i tekniske og sosiale ferdigheter.
Klubbene har som mål at det skal være nok trenere på alle lag samt at alle trenere skal ha formell trenerutdanning.
Klubbene oppmuntrer flest mulig trenere til å ta trenerutdanning gjennom Trøndelag Fotballkrets og Norges Fotballforbund.


– BARNEFOTBALL (6-12):

En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens

– UNGDOMSFOTBALL (13-19):

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
  • En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging