Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Visjon, verdier og mål

Visjon, verdier og mål

VÅR FELLES VISJON 

 • SKAPE EN BEDRE FOTBALLHVERDAG FOR ALLE I ORKLANDSREGIONEN!

Med dette mener Orkdal IL og Orkla FK at alle som er involvert i fotballaktivitet i vår regionen skal føle seg trygg, verdsatt og respektert. Klubbene skal sammen gå i spissen, og legge til rette for dette både på og utenfor banen. Våre grunnverdier skal være en rød tråd i alt arbeidet vi gjør, og skal bestandig gå foran sportslige mål.

 

VÅRE FELLES VERDIER

 • I Orkdal og Orkla FK er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet. Dette er verdier vi ønsker å målbære både internt og i våre omgivelser.
 • Alle foreldre skal ha kjennskap og følge NFFs foreldrevettregler.

 

VÅRE FELLES MÅL

 • Go foten, gjør hverandre gode.
 • Skape trygghet, utfordring og mestring.
 • Skape en trygg og god arena.
 • Tilrettelegge aktivitet og tilbud til alle.
 • Skape fellesskap og samhold.
 • Flest mulig, lengst mulig, best mulig
 • Like muligheter for sportslig utvikling - uavhengig av kjønn.
 • Skape et dommermiljø i klubben.
 • Være bevisst klubbenes roller som samfunnsaktører.

 

ORKDAL IL FOTBALL MÅL

 • Være en breddeklubb.
 • Gi spillerne våre mange gode fotballopplevelser, så ofte som mulig - både i trening og i kamp
 • Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt
 • I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst

 

ORKLA FK MÅL

 • Være den ledende klubben i Orkdalsregionen.
 • Være Orkdalsregionens naturlige valg for fotballspillere med ambisjoner.
 • Spill på nest høyeste nivå for menn og kvinner senior.
 • Spill på øverste lokale nivå for menn og kvinner junior.

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging