Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Visjon, verdier og mål

Visjon, verdier og mål

KLUBBENES FELLES VISJON

  • SKAPE DET BESTE FOTBALLMILJØET!

Med dette mener Orkdal IL og Orkla FK at alle som er involvert i fotballaktivitet i vår region skal føle seg trygg, verdsatt og respektert. Klubbene skal sammen gå i spissen, og legge til rette for dette både på og utenfor banen. Våre grunnverdier skal være en rød tråd i alt arbeidet vi gjør, og skal bestandig gå foran sportslige mål.

 

KLUBBENES FELLES VERDIER

I Orkdal IL og Orkla FK er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet. Dette er verdier vi ønsker å målbære både internt og i våre omgivelser.

NFFs breddeformel Trygghet + Mestring + Utfordring = Trivsel + Utvikling er grunnleggende i barne- og ungdomsfotballen.
Gjennom lokalt fotballsamarbeid skaper vi regional fotballkraft.

 

KLUBBENES FELLES MÅL

Orkdal IL og Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille fotball i klubbene til og med junioralder.

God barne- og ungdomsfotball er kunnskapsbasert og gjennomføres med ‘klubben som sjef’,dvs med basis i sportsplan og med SU som bindeledd, støtte og ekstra ressurs for å sikre en ‘rød tråd’ i arbeidet.

Mottoet er: ”flest mulig – lengst mulig – best mulig!”

  • Go foten, gjør hverandre gode.
  • Bærekraftig økonomi.
  • Være bevisst klubbenes roller som samfunnsaktører.
  • Skal ha et godt og nært samarbeid med næringslivet og kommunen.

 

VERDIARBEID

Klubbenes felles verdigrunnlag, NFFs retningslinjer, Fair Play/trygge rammer kommuniseres ut til alle ledd i klubbene minimum 1 gang pr. år. Dette gjennomføres i aktuelle møtepunkter for trenere, ledere, spillere og foreldre. I tillegg gjennomføres det årlige møter med spesifikke temaer, som f.eks. antidoping, kosthold, trafikksikkerhet etc.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging