Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Politiattest

Politiattest

1. POLITIATTEST

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for Orkdal IL/ Orkla FK som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn under 18 år, skal avkreves politiattest. 

Er du over 18 år, kan søknaden sendes elektronisk. Er du under 18 år eller ikke har mulighet til å sende søknaden elektronisk, må du sende inn søknaden i papirformat. 

Personer som ikke har fremvist politiattest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Før du søker må du innhente en Bekreftelse på formålet. Bekreftelsen får du ved å henvende deg til Elisabeth Vuttudal (OIL) eller Jan Ingebrigt Ustad (OFK). 

Se link under for hvordan du søker.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging