Kvalitetsklubb » Sportsplan » Sportslige retningslinjer » Barnefotball

Barnefotball

INTENSJON
Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert enkelt lag. Det skal være enkelt å planlegge, og å vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL/Orkla FK skal være en breddeklubb, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg skal klubbene tilrettelegge for aktivitet og tilbud til de som har, ønske eller behov, om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspiller. Dette avtales på forhånd med trenere, foreldre og sportslig utvalg i Orkdal IL/Orkla FK.

Klubbenes sportslige ledere vil ha overordnet ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i denne sportsplan.

 

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tabell.......

3’er, 6-7 år.
1 trening a 1,0 – 1,5 time pr. uke + seriespill i sommerhalvåret.
Minimum 2 lokal turneringer.

Vi har også en klar politikk på at vi deler gutter og jenter på et tidlig tidspunkt. Hvis det er praktisk mulig, deles gruppen allerede fra klassen 6-7 år.


Det kan være rom for å finne andre løsninger på å organisere en årgang i barnefotballen, så fremt dette skjer i overensstemmelse med sportslig leder Orkdal IL.

Orkdal IL Ekstra:
I tillegg ønsker klubben å legge det til rette for en ekstra frivillig trening, som er felles for alle aldersgrupper.

  • I sommerferien 1 ukedag.
  • Vår/Høst på lørdager.

Kampsituasjon:
Alle spillere bør få spille i forskjellige posisjoner.

I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag eller differensiering av spilletid.

Treneren skal bestrebe å jevne ut spilletiden i størst mulig grad, uten at dette betyr at han/hun trenger å stå med stoppeklokka og føre logg.


Anbefalte lokale cuper:
For alle fra 6 -12 år er det obligatorisk med Orkdalscup i regi Orkdal IL.

Glimt Cup(Gjølme), Krokus cup, Buvik cup, (begge Buvika), Orkla Sparebank Cup, (Orkanger), Skaun cup (Skaun), Leik cup (Hølonda),
Meldal Sparebank cup (Meldal), Flå cup (Flå).

Utenfor sesong:
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.


Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.


Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.


Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.

Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».


Differensiering
Differensiering i kamp og trening. Spilleren skal følge treninger på sitt alderstrinn og differensiering vil da være et supplement.

Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.


6-10 år lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.


Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller.


Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

 

5’er, 8-9 år.
1-2 treninger 1,5 time pr. uke + seriespill i sommerhalvåret.


Minimum 2 lokal turneringer, men oppfordres til å delta på 3. Dog uten overnattinger.

Kampsituasjon:
Alle spillere bør få spille i forskjellige posisjoner.

I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag eller differensiering av spilletid.

Treneren skal bestrebe å jevne ut spilletiden i størst mulig grad, uten at dette betyr at han/hun trenger å stå med stoppeklokka og føre logg.

Alle skal spille, og starte i noen kamper!

Anbefalte lokale cuper:
For alle fra 6 -12 år er det obligatorisk med Orkdalscup i regi Orkdal IL.

Glimt Cup(Gjølme), Krokus cup, Buvik cup, (begge Buvika), Orkla Sparebank Cup, (Orkanger), Skaun cup (Skaun), Leik cup (Hølonda),
Meldal Sparebank cup (Meldal), Flå cup (Flå).


Anbefalte cuper som overnattings-cup:
Ørland Sparebank cup (Ørlandet), Bergstaden cup (Røros), Coop cup Verdal (Verdal). Hydro cup (Sunndalsøra).


For 12 åringene kan Storsjø cup (Østersund) være aktuelt.


Hele foreldregruppa må være positive, og hver spiller må ha egne ansvarlige.


Påmelding godkjennes av sportslig utvalg. Her er det viktig å følge NFF sine regler ang. alder på spillere ved cup i utland.


Vi ønsker å samle flest mulig av våre lag på en felles cup. Dette for å bidra til å skape et godt miljø blant våre spillere, trenere og foreldre/foresatte. Det er derfor ønskelig at 11 og 12 åringene blir enige om hvilken cup de skal delta på, allerede under oppkjøringen til sesongen.


Utenfor sesong:
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.


Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.


Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.


Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.


Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».


Differensiering
Differensiering i kamp og trening. Spilleren skal følge treninger på sitt alderstrinn og differensiering vil da være et supplement.


Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.


6-10 år lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.


11-12/13 år differensiering mellom lag i trening og kamp.


Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller.


Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

7’er, 10-11 år.
10-11 år 7`er: 1- 2 trening a 1,5 timer pr. uke gjennom hele året, 2 treninger + seriespill i sommerhalvåret.

Minimum 3 turneringer. Åpnes for en cup med overnatting fom. 11 år om ønskelig.

Kampsituasjon:
Alle spillere bør få spille i forskjellige posisjoner.

I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag eller differensiering av spilletid.

Treneren skal bestrebe å jevne ut spilletiden i størst mulig grad, uten at dette betyr at han/hun trenger å stå med stoppeklokka og føre logg.

Fra 11 års alder fordrer dette dog at spillere viser interesse for kampsituasjoner og møter regelmessig på treninger.

En spiller i denne alderen som ”aldri” møter på trening, kan ikke forvente eller forlange like mye spilletid som en spiller som trener 2-3 økter pr. uke. Men: Alle skal spille, og starte i noen kamper!

Anbefalte lokale cuper:
For alle fra 6 -12 år er det obligatorisk med Orkdalscup i regi Orkdal IL.

Glimt Cup(Gjølme), Krokus cup, Buvik cup, (begge Buvika), Orklacup, (Orkanger), Skaun cup (Skaun), Leik cup (Hølonda), Meldal Sparebank cup (Meldal), Flå cup (Flå).


Anbefalte cuper som overnattings-cup: Ørland Sparebank cup (Ørlandet), Bergstaden cup (Røros), Coop cup Verdal (Verdal). Hydro cup (Sunndalsøra). For 12 åringene kan Storsjø cup (Østersund) være aktuelt.

Hele foreldregruppa må være positive, og hver spiller må ha egne ansvarlige.


Påmelding godkjennes av sportslig utvalg.


Her er det viktig å følge NFF sine regler ang. alder på spillere ved cup i utland.


Vi ønsker å samle flest mulig av våre lag på en felles cup. Dette for å bidra til å skape et godt miljø blant våre spillere, trenere og foreldre/foresatte. Det er derfor ønskelig at 11 og 12 åringene blir enige om hvilken cup de skal delta på, allerede under oppkjøringen til sesongen.


Utenfor sesong:
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.

Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.


Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.


Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.


Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».


Differensiering
Differensiering i kamp og trening. Spilleren skal følge treninger på sitt alderstrinn og differensiering vil da være et supplement.


Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.


6-10 år lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.


11-12/13 år differensiering mellom lag i trening og kamp.


Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller.


Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.

9’er, 12 år.
1-2 trening a 1,5 timer pr. uke gjennom hele året, 2-3 aktiviteter + seriespill i sommerhalvåret.


Minimum 3 turneringer. Åpnes for en cup med overnatting om ønskelig.

Kampsituasjon:
Alle spillere bør få spille i forskjellige posisjoner.

I barnefotballen skal det ikke under noen omstendigheter forekomme «topping» av lag eller differensiering av spilletid.

Treneren skal bestrebe å jevne ut spilletiden i størst mulig grad, uten at dette betyr at han/hun trenger å stå med stoppeklokka og føre logg.

Fra 11 og 12 års alder fordrer dette dog at spillere viser interesse for kampsituasjoner og møter regelmessig på treninger.

En spiller i denne alderen som ”aldri” møter på trening, kan ikke forvente eller forlange like mye spilletid som en spiller som trener 2-3 økter pr. uke. Men: Alle skal spille, og starte i noen kamper!

Anbefalte lokale cuper:
For alle fra 6 -12 år er det obligatorisk med Orkdalscup i regi Orkdal IL.

Glimt Cup (Gjølme), Krokus cup, Buvik cup, (begge Buvika), Orkla Sparebank Cup, (Orkanger), Skaun cup (Skaun), Leik cup (Hølonda), Meldal Sparebank cup (Meldal), Flå cup (Flå).


Anbefalte cuper som overnattings-cup:
Ørland Sparebank cup (Ørlandet), Bergstaden cup (Røros), Coop cup Verdal (Verdal). Hydro cup (Sunndalsøra).


For 12 åringene kan Storsjø cup (Østersund) være aktuelt.


Hele foreldregruppa må være positive, og hver spiller må ha egne ansvarlige.


Påmelding godkjennes av sportslig utvalg. Her er det viktig å følge NFF sine regler ang. alder på spillere ved cup i utland. 

Vi ønsker å samle flest mulig av våre lag på en felles cup. Dette for å bidra til å skape et godt miljø blant våre spillere, trenere og foreldre/foresatte.

Det er derfor ønskelig at 11 og 12 åringene blir enige om hvilken cup de skal delta på, allerede under oppkjøringen til sesongen.


Utenfor sesong:
Fra 10 år åpnes det for vintertrening hvis trener og spillere ønsker dette. Dette er selvsagt også mulig for yngre spillere, men da etter vurdering av både trenere og sportslig utvalg i klubben.

Fotballavdelinga oppfordrer våre spillere til å delta i idrettslagets andre aktiviteter i tillegg til fotball, særlig vinterstid.


Det er viktig å merke seg at fotball ikke skal gå utover idrettslagets andre vinteraktiviteter, som håndball, hopp, ski og skiskyting.


Treningsavtaler/Hospitering
Treningsavtaler/hospiteringsavtaler som går utover normalen (ett-trinn-opp), SKAL opp i Sportslig Utvalg til vurdering FØR avtaler settes i verk.

Samarbeid på tvers av klubber skal opp til vurdering i begge klubbers Sportslige Utvalg.


Spillere skal følge sitt årstrinn, og ha hovedvekt av sitt virke der. Deltagelse på andre nivå, SKAL IKKE gå på bekostning av eget årstrinn. Dersom dette ikke etterfølges, kan sanksjoner iverksettes.


Klubben ser det som viktig at spillere følger eget årstrinn, og at foresatte/spillere ikke haster så meget med å «stige i gradene».


Differensiering
Differensiering i kamp og trening. Spilleren skal følge treninger på sitt alderstrinn og differensiering vil da være et supplement.


Spilleren spiller kamper primært på eget lag, lån av spillere kan være aktuelt.


6-10 år lån av spillere til kamp. Jenter kan spille på gutte-lag.


11-12/13 år differensiering mellom lag i trening og kamp.


Differensiering skal avklares SU – trenere – foresatte – spiller. Differensiering og dens intensjoner skal gjøres godt kjent blant alle impliserte, ikke minst foreldre/spillergruppen det gjelder.


Fra barne- til ungdomsfotballen.

Svært få, nesten ingen fotballspillere slutter før de blir 13 år, mens en av hovedutfordringene i ungdomsfotballen nettopp er frafall.

Det er derfor avgjørende at overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball gjøres på en fornuftig og god måte.


Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene.

Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball!


I Orkla vil vi derfor bl.a. beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig, samtidig som vi organiserer årsklassene/lagene slik at de som er modne for 9’er og 11’er fotball bestandig skal ha denne muligheten, enten i egen årsklasse eller i årsklassen over.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging