Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Skader og forsikring

Skader og forsikring

1. SKADER OG FORSIKRING

For at en spiller er forsikret under utøvelse av sin idrett, må følgende kriterie være oppfylt; 

Spilleren må være registrert medlem av Orkdal IL/Orkla FK og ha betalt sin medlemsavgift og treningsavgift.

For mer informasjon, se følgende link til NFFs sider:


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging