Kvalitetsklubb » Sportsplan » Sportslige retningslinjer » Ungdomsfotball

Ungdomsfotball

INTENSJON
Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert enkelt lag. Det skal være enkelt å planlegge, og å vite hva man skal forholde seg til. 

Orkdal IL/Orkla FK skal være en breddeklubb, med et sportslig tilbud til alle som ønsker å spille fotball. I tillegg skal klubbene tilrettelegge for aktivitet og tilbud til de som har, ønske eller behov, om større utfordringer for å utvikle seg som fotballspiller. Dette avtales på forhånd med trenere, foreldre og sportslig utvalg i Orkdal IL/Orkla FK.

Klubbenes sportslige ledere vil ha overordnet ansvaret for å sørge for at aktiviteten i klubbene styres etter innholdet i denne sportsplan.

 

RETNINGSLINJER PR. ÅRSTRINN/SPILLFORM

Tabell.....

 

DIFFERENSIERING

I Orkla er differensiering et viktig virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud i ungdomsfotballen 13-19 år.

Differensiering betyr at vi tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene som finnes i interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov/tilknytninger.

Differensiering kan omfatte:

  • Ulik mengde aktivitet, dvs. ikke legg opp til for mange «obligatoriske» fellestreninger. Tenk heller ekstra aktiviteter for de som vil ha/trenger mer aktivitet
  • Differensiering i den enkelte treningsøkta
  • Hospitering med eldre/bedre spillere

Hospitering og andre former for differensiering er gode virkemidler for å sikre en fornuftig balanse mellom mestring og utfordring for spillerne.

Det er imidlertid viktig å bevisstgjøre spillerne på selv å sørge for et godt treningsutbytte enten du er "best" blant jevnaldrende, eller du må streve for å henge med eldre/bedre spillere. Det er denne dynamikken som gir god spillerutvikling.

For mer informasjon om differensiering, se egen veileder, HER!

 

JEVNBYRDIGHET (?)

 

TRENERVETT

 

SPILLETID

 

 

4.3 Differensiering og jevnbyrdighet
Differensiering, eller ”rettferdig forskjellsbehandling” er et verktøy for å gi spillerne ulike typer utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning:
 Sett sammen treningsgrupper og lag med utgangspunkt i spillernes interesse, ferdigheter og modning, samt sosiale behov og tilknytninger
 Jobben er ikke gjort før alle grupper og lag har trenere, lagledere og støtteapparat på plass
 Gi et differensiert tilbud med tanke på mengde aktivitet. Dvs. organiser relativt få ”obligatoriske” fellestreninger og gi heller tilbud om ekstratreninger, hospitering og stimuler til egentrening for de som ønsker mer fotballaktivitet
 Hospitering gjennomføres iht. egen rutine, se Orkla Sportsplan (hosp.kriterier)
 Differensier i treningsøkta gjennom å sette sammen grupper med spillere som har tilnærmet samme ferdighetsnivå – og varier vanskelighetsgraden på øvelser og spill etter ferdighetsnivået til spillerne
 Tenk jevnbyrdighet på trening når det spilles på større flater/med flere spillere
 Tren sammen både hele årskull og sammen med årskull over og under – med differensiert aktivitet som beskrevet ovenfor
 Varier gruppesammensetningene, ikke bruk faste inndelinger
 Varier også tilsvarende i trenerteamet, slik at spillerne blir kjent med alle trenere
 La jentespillere som vil/kan, trene med/mot gutter
 Tenk differensiering også i kamp ift. spilletid, motstander og rolle
 Tenk totalbelastning for spilleren, max 1,5 kamper (3 omganger) pr. uke
 NB! Alle spillere skal oppleve ukas høydepunkt, kampen! Dvs. at alle skal ha betydelig spilletid i minst 1 kamp pr. uke
 Sosialt er hele årskullet/klassen ett miljø!

 

Skjermbilde2

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVÅPÅMELDING OG INNDELING AV LAG

 

TURNERINGSBESTEMMELSER

Cuper og turneringer
Cuper og turneringer er viktige motivasjonsfaktorer for spillerne, i tillegg til at dette også er fine arenaer for utvikling av både sosiale og fotballmessige ferdigheter.
Cuper og turneringer er en del av ”utviklingstrappa” til spillerne og det er derfor satt opp en oversikt som viser progresjonen (forsterke dette med progresjon) i deltakelse på slike arrangementer: 

Skjermbilde

Orkla har som mål å organisere 1 felles ”klubbcup” pr. år. Dvs. en cup der alle lag i ungdomsfotballen (13-16/19 år) kan delta. En slik cup er viktig for å bygge klubbtilhørighet og skape samhold på tvers av alder og kjønn.

Eventuelle ønsker utover dette skal legges fram for godkjenning i Sportslig Utvalg i god tid før påmeldingsfrist for arrangementet. Det er egne retningslinjer for hvordan økonomistyringen skal være ifm. deltakelse på cuper og turneringer.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging