Kvalitetsklubb » Sportsplan » Visjon, verdier og mål

Visjon, verdier og mål

VÅR FELLES VISJON 

 • SKAPE EN BEDRE FOTBALLHVERDAG FOR ALLE I ORKLANDSREGIONEN!

Med dette mener Orkdal IL og Orkla FK at alle som er involvert i fotballaktivitet i vår regionen skal føle seg trygg, verdsatt og respektert. Klubbene skal sammen gå i spissen, og legge til rette for dette både på og utenfor banen. Våre grunnverdier skal være en rød tråd i alt arbeidet vi gjør, og skal bestandig gå foran sportslige mål.

 

VÅRE FELLES VERDIER

 • I Orkdal og Orkla FK er Fair Play viktig, alle skal ha gode holdninger og vise respekt, toleranse og medmenneskelighet. Dette er verdier vi ønsker å målbære både internt og i våre omgivelser.
 • Alle foreldre skal ha kjennskap og følge NFFs foreldrevettregler.
 • NFFs breddeformel Trygghet + Mestring = Trivsel er grunnleggende i barne- og ungdomsfotballen.
 • Vi tror på at trygge rammer i kombinasjon med rett balanse mellom mestring og utfordring, fører til trivsel og tilhørighet – som igjen fører til at barn og ungdom får lyst til å utvikle seg og spille enda mer fotball.

 

MÅL OG HENSIKT
Orkdal il og Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon ”Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle”, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille fotball i klubbene.

God barne- og ungdomsfotball er kunnskapsbasert og gjennomføres med ‘klubben som sjef’,dvs med basis i sportsplan og med SU som bindeledd, støtte og ekstra ressurs for å sikre en ‘rød tråd’ i arbeidet.


Mottoet er: ”flest mulig – lengst mulig – best mulig !”

Denne sportsplanen beskriver hva Orkdal il og Orkla FK mener er ”God Barne- og Ungdomsfotball”, dvs. hvilke retningslinjer klubbene har vedtatt for aktivitetene i aldersklassene 6 år til senior.

 

VÅRE FELLES MÅL

 • Go foten, gjør hverandre gode.
 • Skape trygghet, utfordring og mestring.
 • Tilrettelegge aktivitet og tilbud til alle.
 • Skape fellesskap og samhold.
 • Flest mulig, lengst mulig, best mulig
 • Like muligheter for sportslig utvikling - uavhengig av kjønn.
 • Skape et dommermiljø i klubben.
 • Være bevisst klubbenes roller som samfunnsaktører.
 • OIL/OFK vil legge til rette for å gi et tilpasset tilbud til gutter og jenter fra 6 år og opp til og med senioralderen.
 • Stor grad av frivillige foresatte som trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen 6-19 år.
 • Tilby kurs for trenere-, ledere- og dommere.
 • OIL/OFK skal være en ressursklubb for klubber i regionen og være åpen for samarbeid med skoleverket.
 • OIL/OFK skal være mulighetenes klubb og utvikle spillere, trenere og ledere for norsk toppfotball.
 • OIL/OFK skal ha et godt og nært samarbeid med næringslivet og kommunen.
 • Legge til rette for drift av Fotball Fritids Ordning (FFO) for jenter og gutter.

 

ORKDAL IL FOTBALL MÅL

 • Være en breddeklubb.
 • Gi spillerne våre mange gode fotballopplevelser, så ofte som mulig - både i trening og i kamp
 • Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt
 • I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst

 

ORKLA FK MÅL

 • Være den ledende klubben i Orkdalsregionen.
 • Være Orkdalsregionens naturlige valg for fotballspillere med ambisjoner.
 • Spill på nest høyeste nivå for menn og kvinner senior.
 • Spill på øverste lokale nivå for menn og kvinner junior.

 

 

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging