Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Fair Play

Fair Play

KLUBBENES FAIR PLAY-PROGRAM

OIL Fotball og Orkla FK har et aktivt forhold til Fair Play i alle årsklasser og lag. Fair Play som begrep er forankret i klubbenes styrer og klubbene har derfor klare forventninger til alle om å støtte opp om Fair Play-arbeidet!

Fair Play handler om verdier og holdninger - og nettopp derfor er inngåelse av Fair Play-kontrakter med alle spillere i alderen 13-16 år, noe av det mest sentrale i Fair Play-arbeidet. Videre gir foreldrevettreglene nyttig informasjon til foreldre/foresatte om hvor viktig deres rolle er - på samme måte som trenervettreglene gir gode innspill til hva som forventes av klubbenes trenere.

Fair Play er fast tema i alle sportslige møter i klubbene, så som teammøter, trenerforum, foreldremøter samt i alle sportslige utvalgsmøter. Fair Play er også en del av det faste programmet når Orkla Tine Fotballskole gjennomføres. På Orklas årlige avslutningsfest deles det ut en Fair Play Innsatspokal til en spiller i hver årsklasse i ungdomsfotballen!

Kampvert-rollen på alle hjemmekamper er innført som en del av Fair Play-arbeidet. Klubben støtter ellers selvfølgelig opp om ritualet med "Fair Play-hilsen" før alle kamper og for å markere betydningen av Fair Play, bærer også alle lagkapteiner i ungdoms- og voksenfotballen et eget Fair Play kapteinsbind i kampene.

Nedenfor finner du mer informasjon om Fair Play-arbeidet i klubbene. Klikk på linkene for nedlasting;


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging