Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Kompetanse

Kompetanse

1. LEDERKOMPETANSE

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en økt forståelse for lederrollene.

«Flertallet i styret skal ha NFFs leder 1-kurs»

 

2. TRENEREKOMPETANSE
Orkdal IL og Orkla FK ønsker å utvikle gode trenere som kan gi våre spillere trygghet og utvikling i tekniske og sosiale ferdigheter.
Klubbene har som mål at det skal være nok trenere på alle lag samt at alle trenere skal ha formell trenerutdanning.
Klubbene oppmuntrer flest mulig trenere til å ta trenerutdanning gjennom Trøndelag Fotballkrets og Norges Fotballforbund.


– BARNEFOTBALL (6-12):

  • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden
  • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra C-lisens


– UNGDOMSFOTBALL (13-19):

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden
  • En trener pr. årskull med C-lisensutdanning

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging