Kvalitetsklubb » Klubbhåndbok » Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplan

1. REKRUTTERINGSPLAN

 

Fra barne- til ungdomsfotballen:

Svært få, nesten ingen fotballspillere slutter før de blir 13 år, mens en av hovedutfordringene i ungdomsfotballen nettopp er frafall.

Det er derfor avgjørende at overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball gjøres på en fornuftig og god måte.

Denne overgangen kommer midt i en periode med mange andre endringer for jentene og guttene.

Det er derfor ekstra viktig å fokusere på differensiering av aktiviteten ift. interesse, ferdigheter og modning, samt først og fremst fokusere på å skape gode opplevelser på og utenfor fotballbanen for ALLE som vil spille fotball!

I Orkla vil vi derfor bl.a. beholde 7’er fotballtilbudet så lenge som mulig, samtidig som vi organiserer årsklassene/lagene slik at de som er modne for 9’er og 11’er fotball bestandig skal ha denne muligheten, enten i egen årsklasse eller i årsklassen over.

I forbindelse med overgang fra OIL til OFK tar OFK seg av overgangen i samarbeid med OIL. Dette foregår ved at OFK skriver overgangsskjema for alle spillere. Dette er en formalitet da OIL og OFK har en samarbeidsavtale. Hvis overgang fra OIL til annen klubb, så gjelder NFF sine overgangsegler. Spillere som har økonomiske forpliktelser til OIL, får ikke godkjent overgang før alt er ordnet opp.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging