Kvalitetsklubb » Sportsplan » Sportslige retningslinjer » Dommer

Dommer

Orkla FK og Orkdal IL ønsker å være en klubb som rekrutterer og utvikler gode dommere på flere plan innenfor NFF sin dommerpyramide. For å kunne nå det målet har vi en egen dommeransvarlig med ansvar for å iverksette kurs for nye klubbdommere årlig, å organisere kampveiledere til aldersbestemte lags hjemmekamper, samt følge opp disse ved behov.

Klubbens dommeransvarlig sitter som medlem i Sportslig utvalg. Det er viktig at klubbens dommere får mulighet til å utvikle seg i faglig og kan ta nye steg i forhold til dommerpyramiden. I Orkla FK er dommeransvarlig med på noen kamper i løpet av sesongen for å veilede klubbdommerne. Alle deltar også på kretsens rekruttdommerkurs. Som dommer i Orkla FK og Orkdal IL plikter man å møte i god tid før kampstart og fremstå diplomatisk og rettferdig, og etter beste evne veilede spillerne slik at de lærer og respekterer fotballens regler.

Det er viktig at våre dommere framstår myndig og konsekvent, og at alvorlige uregelmessigheter fra spillere eller lagledelse blir rapportert til dommeransvarlig eller via kamprapport direkte til Trøndelag fotballkrets. Utdanning som klubbdommer betales i sin helhet av klubben, og man plikter å bidra som klubbdommer i minimum ett år etter endt utdanning.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere