Klubben » Formålsparagraf

Formålsparagraf

2014 06 25 22.57.02 2Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komité (NIF).

Orkla Fotballklubb har ambisjon om å være den ledende fotballklubben i Orkdalsregionen for menn og kvinner. Klubbens formål er å være sportslig attraktiv for spillere med høye ambisjoner, og samtidig sikre rekruttering og bredde ved å gi alle fotballinteresserte i nærmiljøet et tilbud i klubben.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging