Klubben » KVALITETSKLUBB

KVALITETSKLUBB

Orkla Kvalitetsklubb logo

 

På denne nettsiden legges det ut dokumenter fra arbeidet med å sertifisere Orkdal IL og Orkla FK som NFF KVALITETSKLUBBER!

Innholdet er satt opp med samme inndeling som de 20 kriteriene som må oppfylles for å bli sertifisert som NFF KVALITETSKLUBB, NIVÅ 1.

De 20 kriteriene er fordelt i 4 hovedavsnitt med "klikkbare" linker til arbeidsdokumentene som løpende legges ut til høring og gjennomsyn.

Gå inn på NFFs www.kvalitetsklubb.no for å få detaljoversikt over alle krav som stilles for å bli KVALITETSKLUBB!

 

 1. AKTIVITET

 • Rekruttering
 • Rekrutteringsansvarlig
 • Sportsplan
 • Treneransvarlig
 • Dommeransvarlig

 

2. ORGANISASJON

 

3. KOMPETANSE

 

4. SAMFUNNS- OG VERDIARBEID

 • Verdisett
 • Hjemmekamper
 • Retningslinjer barn og ungdom
 • Verdimøte
 • Politiattest
 • Trygge rammer
 • Skader og forsikring
 • Fair Play-ansvarlig

 

----------------------------------------------------------------------------

 

AKTIVITET

REKRUTTERING

SPORTSPLAN

 

ORGANISASJON

Organisasjonskart

 • Organisasjonskart

Klubbhåndbok

 

KOMPETANSE

Innledning

Lederkompetanse 

Trenerkompetanse

 

SAMFUNNS- OG VERDIARBEID

Hjemmekamper

Politiattest

Innledning

Skader og forsikring

 • Link NFF

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging