Fair Play Kampvert - en viktig rolle i hjemmekampene!

06/06/2017

DSCN1791 2Fair Play handler om å formidle positive verdier på alle nivåer i fotballen! Gjennom Orklas Fair Play-program, ønsker klubben å ta sin del av ansvaret for å bidra til sunne verdier, gode holdninger og positiv adferd i alle aktiviteter klubben er involvert i. Rollen som Fair Play kampvert på alle Orklas hjemmekamper, er én viktig faktor i den sammenheng!

Norges Fotballforbund definerer Fair Play som et samlebegrep for alt verdiarbeid i fotballen. "Fair play-arbeidet er grunnlaget for fotballens omdømme og handlinger, og skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom. Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.", sier NFF.

DSCN2894

Orkla introduserte ordningen med Fair Play kampvert i 2014 - og nå er dette så godt innarbeidet at det på alle klubbens hjemmekamper er godt synlige kampverter kledd i den gule Fair Play-vesten! Også vår moderklubb Orkdal har den samme ordningen i sine barnefotballkamper.

Hovedoppgaven til Fair Play kampvertene er å skape så gode rammer som mulig rundt hjemmekampene våre! Dette handler selvfølgelig om at selve fotballaktivitetene skal foregå i trygge og trivelige omgivelser preget av Fair Play, men også om å påse at alle involverte - dvs. både trenere, lagledere, foreldre og publikum bidrar til at kampen ute på banen gjennomføres i god Fair Play-ånd.

DSCN9103

Kampverten representerer dessuten klubben og er vertskap for bortelag, dommere og publikum, noe som er med på å bygge et godt omdømme for klubben!

Du kan lese Orklas Fair Play kampvert-rutine ved å klikke her og hele klubbens Fair Play-program finner du her!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging