Klubben » Fair Play

Fair Play

DSC 0854

ORKLA FK FAIR PLAY-PROGRAM

Orkla FK har et aktivt forhold til Fair Play i alle årsklasser og lag. Fair Play som begrep er forankret i Orklas styre og klubben har derfor klare forventninger til alle i klubben om å støtte opp om Fair Play-arbeidet!

Klubben etablerte de første retningslinjene for Fair Play i 2012 - og reviderer/oppdaterer disse retningslinjene årlig. Fair Play handler om verdier og holdninger - og nettopp derfor er inngåelse av Fair Play-kontrakter med alle spillere i alderen 13-16 år, noe av det mest sentrale i Fair Play-arbeidet. Videre gir foreldrevettreglene nyttig informasjon til foreldre/foresatte om hvor viktig deres rolle er - på samme måte som trenervettreglene gir gode innspill til hva som forventes av klubbens trenere.

Fair Play er fast tema i alle sportslige møter i klubben, så som teammøter, trenerforum, foreldremøter samt i alle sportslige utvalgsmøter. Fair Play er også en del av det faste programmet når Orkla Tine Fotballskole gjennomføres. En egen Fair Play-pris deles ut til et av lagene som deltar på Orkla Kompiscup og på klubbens årlige avslutningsfest deles det ut en Fair Play Innsatspokal til en spiller i hver årsklasse i ungdomsfotballen!

I 2014 ble kampvert-rollen på alle hjemmekamper innført som en del av Fair Play-arbeidet. Kampverten bærer en spesiell vest og er er vertskap for bortelag og dommere - og skal i tillegg bidra til at kampen gjennomføres i god Fair Play-ånd.  Klubben støtter ellers selvfølgelig opp om ritualet med "Fair Play-hilsen" før alle kamper og for å markere betydningen av Fair Play, bærer også alle klubbens lagkapteiner et eget Fair Play kapteinsbind i kampene.

Nedenfor finner du mer informasjon om Fair Play-arbeidet i Orkla. Klikk på linkene for nedlasting;


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging