Kvalitetsklubb » Sportsplan » Henvendelse fra spillere i andre klubber

Henvendelse fra spillere i andre klubber

RUTINE - RETNINGSLINJER

OMFANG


Rutinen gjelder ved alle former for henvendelser om overgang til Orkla FK, eller ønsker om annen aktivitet (trening/kamp) med klubben – for spillere i ungdomsfotballen (13-19 år) - som ikke er spilleberettiget for Orkla.

Ved henvendelser om overgang til/aktivitet med Orkla FK for spillere i voksenfotballen (senior), gjelder egne rutiner

Ved henvendelser om overgang til/aktivitet med Orkla FK for spillere i barnefotballen, skal saken diskuteres og avklares med Orkdal IL. Utgangspunktet er at overganger i barnefotballen ikke skal forekomme

Ved eventuelle uoverensstemmelser mellom denne rutinen og NFF/Fotballkretsens lover og regler – overstyres rutinen av NFF/Fotballkretsens lover og regler

 

KLUBBENS GRUNNHOLDNINGER

Orkla FK sine grunnleggende holdninger til spilleroverganger i de aldersbestemte klassene 13-19 år, er som følger:

Orkla ønsker å bidra til at det ikke skjer overganger i aldersbestemt fotball, uten at det foreligger særskilt gode sportslige, sosiale eller praktiske grunner til det. Det skal uansett søkes å unngå overganger midt i sesong

Når spillere begynner på videregående skole/flytter hjemmefra, kan overganger aksepteres når det helt klart er nyttig for spilleren

Orkla ønsker ikke å bidra til at andre klubber får et dårligere sportslig tilbud ved at enkeltspillere går til Orkla. Derfor bør terskelen for spilleroverganger være relativt høy - særlig hvis spilleren har et (godt) tilbud i nåværende klubb

Med samme utgangspunkt som ovenfor, legger ikke Orkla hindringer i veien for egne spillere som ønsker overgang til andre klubber

NB! Ingen spillere kan trene med eller spille kamper for annen klubb enn den spilleren er spilleberettiget for, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse til det fra spillerens klubb. Dette gjelder også treningskamper, cuper og turneringer

 

RUTINE

Ved henvendelser med ønske om overgang til/aktiviteter med Orkla for spillere i alderen 13-19 år, skal saksgangen være som følger:

 • Alle som mottar slike henvendelser, skal straks formidle henvendelsen videre til Sportslig leder/Sportslig utvalg (SU). NB! Tilsvarende kan heller ingen i Orkla kontakte noen i andre klubber, uten at dette er klarert med SU
 • Sportslig leder (eller en annen i SU) tar kontakt med sportslig ledelse i spillerens nåværende klubb, med informasjon om henvendelsen. Kontakten skal skje skriftlig, men helst bør det også gjøres en muntlig henvendelse per telefon. Det siste skal uansett gjøres overfor de nærmeste naboklubbene.
 • Nåværende klubb får deretter muligheten til å kommunisere med spiller/foreldre før Orkla eventuelt oppretter formell kontakt med spiller/foreldre
 • Hvis overgang etter dette fremdeles er aktuelt, kaller Orkla inn foreldre og evt. spiller til et møte med sportslig leder (eller en annen i SU) og trener for den aktuelle aldersgruppen i Orkla. Momenter til dette møtet:
  • Motivasjon for klubbskiftet; sportslige/sosiale argumenter, relasjoner til gruppa man forlater, konsekvenser for gruppa man forlater, etc.
  • Alternativer til overgang: Spille ferdig sesongen i egen klubb, endre tilbudet i egen klubb, treningssamarbeid mellom Orkla og vedkommende klubb, etc.
  • Informasjon om Orkla og det sportslige tilbudet i klubben
  • Foreldre/spiller gjøres oppmerksom på at alle forpliktelser til nåværende klubb må være oppfylt for at overgang skal være aktuelt
 • Hvis innstillingen etter denne saksgangen fremdeles er overgang, skal saken behandles i SU før selve overgangen iverksettes
 • Overganger gjennomføres bestandig iht. de enhver tid gjeldende rutiner bestemt av NFF/krets

Se også klubbens «Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år»

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging