Velkommen til årsmøte Orkla Fotballklubb

05/06/2021

Orkla Fotballklubb ønsker velkommen til årsmøte. Etter to utsettelser på grunn av koronarestriksjoner håper vi å gjennomføre med fysisk oppmøte denne gangen. Vi ber om forståelse for kort innkallingstid denne gang.

Årsmøtet avholdes i klubbhuset på Orkla Sparebank Stadion mandag 14. juni kl 19:00.
Vi ber om påmelding på epost til dagligleder@orklafk.no. Hvis årsmøtet ikke lar seg gjennomføre fysisk, vil alle påmeldte få innkalling til digitalt møte.


Fullstendig sakliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmeside. Saksdokumenter kan også hentes ut på klubbhuset eller sendes på e-post etter anmodning.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og de må ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

73896152 B832 40AF 84EA E85AD7F513B6


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere