Velkommen til årsmøte i Orkla FK

14/03/2024

Orkla Fotballklubb kaller inn til årsmøte torsdag 21.mars kl.19.00 i Orklas Klubbhus på Nedre Røhme. 

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret i Orkla Fotballklubb innen torsdag 7. mars. Send til epost: dagligleder@orklafk.no. 

Årsberetning kan fås ved henvendelse på daglig leders kontor eller på epost: dagligleder@orklafk.no

Vel møtt!

Mvh styret i Orkla Fotballklubb. 


orkla fk logo 3


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere