Varig Orkla Forsikring fortsetter på lag med Orkla FK

01/04/2024

Varig Orkla 2024 01
Orkla Fotballklubb har gleden av å meddele at vi er enige med Varig Orkla Forsikring om en ny samarbeidsavtale. Det lokale forsikringsselskapet fortsetter som en av våre hovedsamarbeidspartnere de kommende årene. På bildet ser du Guri Kjørsvik fra Varig Orkla Forsikring sammen med styreleder i OFK Monica Forren. 


Varig Orkla Forsikring gjensidig har en lang og stolt historie gjennom snart 180 år. Det som startet som et lite brannassuranselskap i Meldal i 1844 er i dag et moderne og solid selskap.

Selskapet har hatt mange navn siden starten som var etableringa av Meldals Brandassuranceselskab for Huse. Orkla Brannkasse var f.eks. navnet i mange år. I 2018 endret selskapet navnet fra Gjensidige Orkla Forsikring til Varig Orkla Forsikring – ei navneendring som for det første sier noe om historien og det tidsperspektivet Varig Orkla Forsikring har, men som også tydeliggjør at de er selvstendig, lokal bedrift.

Den første brannkassen ble etablert i 1816, og totalt var det 260 brannkasser over hele landet. De lokale brannkassene ble etablert av bønder og husmenn som et spleiselag (forsikring) for at de som ble rammet av brann skulle ha mulighet til å bygge opp igjen det de mistet i brannen. De fleste av de lokale brannkassene har fusjonert til det vi i dag kjenner som Gjensidige Forsikring ASA. Varig Orkla er en av de som har valgt å forbli selvstendig selskap og samarbeider fra 1.januar 2021 med Frende.

Les mer og Varig Orkla Forsikring på selskapets egen hjemmesideOrkla FK trives med å ha sterke lokale støttespillere som vi kan knytte tette bånd til. Varig Orklas verdier «tilgjengelighet, kvalitet, trygghet» kan vi også stå for.

For oss i Orkla Fotballklubb er det så enkelt som at Varig Orkla Forsikring støtter oss og vi støtter dem. Våre lag skal spille med V-logoen på drakten også de neste årene. Vi ser fram mot et godt samarbeid med Varig Orkla Forsikring, og er glade for å ha Varig Orkla Forsikring med på laget!