Trenerveilederne er i gang!

12/04/2021

20210412 1929431Orklas nyopprettede trenerveilederteam med Olav Stavne (bildet) i spissen, er nå i gang med den første runden besøk ut til de ulike treningsgruppene. Det betyr at Orklas ungdomsfotballtrenere nå får verdifull sparring og gode samtalepartnere i arbeidet med å skape best mulig aktivitet for alle klubbens nærmere 200 ungdomsspillere.

Teamleder Olav Stavne, sammen med Ola Dahl Johansen, Roger Rian og Kristoffer Røland, utgjør den operative delen av trenerveilederteamet. Alle sammen godt skolerte, kompetente fotballtrenere og det er først og fremst disse fire som vil være ute på feltet sammen med trenerne.

I tillegg vil også Arnstein Røen og Jon Møkkelgård inngå i teamet og være tilgjengelige ressurser for trenerveilederne. For å sikre en god sammenheng helt fra de yngste årsklassene i barnefotballen, er også Orkdals trenerveileder Vegard Kvilvang med i teamet.

20210412 1930371

På planleggingsmøtet sist uke ble struktur og arbeidsmetoder for trenerveilederrollen diskutert. Det er utarbeidet en egen rollebeskrivelse for trenerveileder og denne vil sammen med OFK og OILs felles sportsplan, være en viktig basis for arbeidet ute på feltet sammen med Orklatrenerne.

Målet er at sportsplanen skal oppdateres og videreutvikles parallelt med oppfølgingen av klubbens trenere. Trenerforum vil også være en viktig arena i denne sammenheng.

Orkla og Orkdal har sto tro på at trenerveilederen som "trenernes trener", vil bidra både til flere og bedre fotballtrenere. Trenere med god kunnskap om trenergjerningen er avgjørende for å lykkes med å ivareta og utvikle alle våre spillere, uavhengig av ambisjoner, motivasjon og ferdighetsnivå. Trenerveilederrollen vil dermed også støtte opp under klubbenes felles visjon om å skape det beste fotballmiljøet i regionen.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere