Tatt ut til Team BDO G15

28/09/2023

Ola F BOrklaspiller Ola Fjelldal By er tatt ut til høstens samlinger for Team BDO Gutter 15! Team BDO er NFF Trøndelags kretslag for jenter og gutter 13–16 år og Ola skal i løpet av høsten være med på 9 treningssamlinger, og 3 kampsamlinger.

Team BDO er en del av NFFs Landslagsskole, som er et skoleringsløp inn mot våre yngste landslag. Veien dit er imidlertid lang og nåløyet er trangt. Både kretslagstiltak og landslagsskolen er derfor tuftet på at den viktigste utviklingen skjer i klubbhverdagen.

Orkla har et godt tilrettelagt opplegg for utvikling av unge fotballspillere. Med utgangspunkt i at spillerne har sin hovedaktivitet på eget alderstrinn, er det en godt innarbeidet praksis for hospitering med eldre årsklasser i egen klubb. Det er også muligheter for hospitering eksternt gjennom samarbeidet Orkla har med toppklubbene RBK og Ranheim. 

Ola er keeper og har sin hovedarena i Orklas G16-gruppe, samt at han også hospiterer med G19 og menn senior. i tillegg har han en hospiteringsavtale med Rosenborg.

PS! Orklas Selma Vattengård (J14) er også tatt ut til høstens Team BDO-samlinger (se tidligere artikkel på orklafk.no). 

Orkla Fotballklubb ønsker begge spillerne lykke til!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere