Takk til Orkla Sparebank

22/10/2020

Hvert år deler Orkla Sparebank ut gaver til allmennyttige formål. Dette gjør banken med stolthet og glede, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet. Ved fordeling av gaver prioriterer Orkla Sparebank tiltak som fremmer barne- og ungdomsaktiviteter. 

Som følge av koronasituasjonen har mange lag og foreninger lidd økonomisk pga avlyste arrangementer og lignende. Derfor er høstens tildeling av gaver fra Orkla Sparebanks gavefond innrettet mot dette. Orkla Fotballklubb har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Orkla Sparebank. Fotballklubben vår er en blant mange lag og frivillige organisasjoner som har hatt et vanskelig år i forhold til drift og økonomi. Orkla Sparebank har valgt å støtte OFK med 25 000 kroner i forbindelse med årets utdeling fra gavefondet. 

Takk til Orkla Sparebank - en god samarbeidspartner for Orkla Fotballklubb, og en positiv bidragsyter til lokalt idretts- og kulturliv!

Orkla Sparebank 02


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere