Stor interesse for Nils Arne Eggen Arena

26/05/2023

NAE Arena illustrasjon 2023 02
Det var stor interesse og mye positivisme å kjenne på i torsdagens møte om Nils Arne Eggen Arena på Follo. Idretten var godt representert, politikere var der, fylkeskommunen og mange interesserte fra lokalmiljøet. Rektor Øivind Togstad redegjorde for situasjonen på Orkdal Videregående skole. Skolen møter fremtiden med mye gammel bygningsmasse og alt for lite bygningsmasse. Elevtallet stiger raskt og det vil fortsette. Skolen passerer 500 elever neste skoleår. Christian Thams fagskole ønsker å flytte nedover dalen fra Løkken. Det er i dag en uheldig lekkasje av elever til Trondheim, noe som er viktig å stanse, for de som flytter ut tidlig kommer sjelden tilbake. OVS skal hjelpe det lokale næringslivet med å utdanne arbeidstakere og Fylkeskommunen antyder en storstilt utbygging med 11 000 kvadratmeter.

NAE Arena illustrasjon 2023 03
Jorodd Asphjell presenterte tegninger for storhallen og et servicebygg på 3500 kvadratmeter. Her er det satt av mye plass til klasserom for fylkeskommunen og skolen. Tae Kwon Do har fått tegnet inn de to treningshallene de så sterkt ønsker seg. Fotballhallen utløser krav om betydelige arealer til garderober og lager. Friidretten ligger inne med løpebaner med tartandekke og doserte svinger.

NAE Arena illustrasjon 2023 04
Man ser for seg et inngangsparti med kiosk/kafeteria. Kanskje kan det bli plass for en golfsimulator som er en populær treningsarena for de som driver den idretten. Eiendomssjef Rune Venaas redegjorde for Fylkeskommunens engasjement som ble utløst av idrettens ønske om å bygge en storhall på den eksisterende fotballbanen. Det utløste regulering av området og satte fart i utviklingen av skolen. Dagens bygningsmasse er lite egnet for fremtidens utdanning. Orkdal Videregåene vil trolig bli høyt prioritert med bevilgninger i neste fireårsperiode.
- Vi må bygge der det er behov og vekst, sa Rune Venaas. Han gikk gjennom planforslaget med de utfordringer som ligger der. Blant annet avstand til fylkesveien, trafikksikker atkomst til skolen og f-bygget som står litt ulaglig til. Det bygget var vedtatt kondemnert før Orkdal kommune kjøpte det fra Fylkeskommunen. Nye anslag for kostnadene for selve hallen ligger på ca 80 millioner kroner med kunstgress. Kostnadene for servicebygget avhenger av størrelse og innhold. Noe vil være selvfinansierende og noe kan gi inntekter gjennom utleie.

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere