Samarbeid med naboklubbene

27/08/2023

20230710 101233Orkla FK er opptatt av å samarbeide godt med naboklubbene. Dess flere gode fotballmiljøer vi har, dess større muligheter har vi for å lykkes, både hver for oss og samlet som fotballregion.

Nettopp derfor ønsker Orkla å være en ressursklubb for de andre klubbene i nærområdet, der vi kan bidra med erfaring og kompetanse, slik at unge fotballspillere har et fullgodt tilbud i egen klubb så lenge som mulig. Klarer vi å opprettholde flest mulig lokale klubber og lag vil også flest mulig barn og unge være aktive lenger. Dette øker mulighetene for at noen også kan bli best mulig.

Orkla skal ha det beste fotballtilbudet både på jente- og guttesiden og gjennom det være et naturlig valg for fotballspillere med ambisjoner i Orklandregionen. Orkla kan tilby treningshospitering for unge spillere som «vokser» ut av egen klubb og når alder og tidspunkt er riktig, kan også overgang være aktuelt. Tilsvarende har Orkla samme filosofi i forhold til spillere som fortjener muligheter i enda bedre klubber enn Orkla.

Orkla og naboklubbene har over tid utviklet gode relasjoner og det har også den siste tiden vært flere treffpunkter med mål om å utvikle denne samarbeidsmodellen. I tillegg til treningshospitering, er også trener- og lederutvikling, trenerforum, samarbeid om lag, spillerutviklingstiltak og andre fellestiltak, aktuelle områder det er naturlig å samarbeide om. Det at Orkla går inn og tar ansvar for det fotballfaglige på Småtrolluka Pluss i Rindal (bildet), er et eksempel på dette.

Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre, for å møte de felles utfordringene vi står overfor i tiden framover. Lokalt samarbeid gir regional fotballkraft!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere