Orkla og naboklubbene med i et nytt utviklingsprosjekt

03/09/2023

Kraftsenterklubber2Denne uka lanserte NFF Trøndelag sammen med Rosenborg og Ranheim en ny fotballsatsing! Orkla FK er en av klubbene som er valgt ut til å ha en sentral rolle i dette arbeidet, der også Orklas naboklubber i Orklandregionen blir viktige bidragsytere!

Prosjektet fokuserer på samspillet mellom krets, toppklubb og breddeklubber og retter seg mot klubbleddet, trenere og sportslig ledelse i klubbene våre. Målet er at kompetanseoverføring og etablering av gode sportslige strukturer, skal føre til enda bedre opplevelser for spillerne i trening og i kamp.

NFF Trøndelag og toppklubbene Rosenborg og Ranheim er prosjekteiere, mens seks trønderske klubber er valgt ut til å fronte prosjektet i sitt nærområde. I tillegg til Orkla er Steinkjer, Levanger, Stjørdals/Blink, Melhus og Tynset valgt som «Kraftsenterklubber» i prosjektet, som har en varighet fram til 2025.

Orkla FK er opptatt av et godt samarbeid med naboklubbene og har klokketro på at dess flere gode fotballmiljøer vi har, dess større muligheter har vi for å lykkes, både hver for oss og samlet som fotballregion.

Dette er Orklas inngang til prosjektet, som fokuserer nettopp på hvor viktig det er at klubbene samarbeider om å bygge kompetanse og gode klubbstrukturer, som igjen fører til enda bedre fotballopplevelser for våre aktive. Det øker også mulighetene for at noen spillere kan bli så gode at de er aktuelle for toppklubbene. For det er selvfølgelig hovedmotivasjonen til Rosenborg og Ranheim i dette prosjektet.

Onsdag 20.september er dato for første aktivitet i vårt område. Denne kvelden vil det først bli et informasjons-/trenermøte på Orkla Sparebank stadion, før trenere fra RBK leder ei treningsøkt for spillere fra klubbene i nærområdet. 

«Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre, for å møte de felles utfordringene vi står overfor i tiden framover. Lokalt samarbeid gir regional fotballkraft!». Les mer om prosjektet på NFF Trøndelags hjemmesider, her.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere