Orkla FK bidrar under Småtrolluka

02/07/2022

Orkla Fotballklubb har ambisjon om å være den ledende fotballklubben i Orklandsregionen for menn og kvinner. OFK har en formålsparagraf som sier at arbeidet i klubben skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Orkla FK er opptatt av et godt samarbeid med våre naboklubber i regionen. OFK ønsker å bidra med kunnskap og kompetanse, slik at unge fotballspillere i hele distriktet kan få en best mulig utvikling i egen klubb. Nå har Orkla Fotballklubb inngått et samarbeid med Småtrolluka i Rindal, der trenere fra OFK skal bidra under Småtrolluka Pluss, et fotballtilbud til ungdommer i alderen 14-16 år.

Smatrolluka 01
Gjennom samarbeidet med Småtrolluka ønsker Orkla FK å bidra til å styrke satsningen på kompetanse blant trenere i vår region. Trenere på junior- og seniornivå i OFK vil bidra under Småtrolluka, som arrangeres i Rindal 11.-15. juli. 

Smatrolluka 03
Orkla Fotballklubb er opptatt av å bevare de lokale fotballmiljøene i distriktet. Dersom man klarer å bevare flest mulig lag vil også flest mulig barn og unge være aktive lenger. Dette øker også sjansen for at flest mulig kan nå lengst mulig. Trenerveileder Olav Stavne i OFK har ansvar for trenersamarbeidet under Småtrolluka. 

Smatrolluka 04
Yngve Bakken(Foto: Ole Tjelle-Heen, Avisa ST) er sportslig leder for Småtrolluka 2022. Bakken er glad for samarbeidet med OFK, og han har tro på at Småtrolluka som en fin arena for å dele kunnskap om fotball mellom klubber, og derom kunne utvikle de lokale fotballmiljøene. I tillegg er Småtrolluka Pluss også et attraktivt tilbud for unge fotballspillere.

Småtrolluka i Rindal har en lang, god og stolt tradisjon. Under ser du bildet av unge fotballspillere i Orkdal Idrettslag fra en tidligere utgave av Småtrolluka. Flere av disse er aktive spillere på seniornivå i dag, også i Orkla Fotballklubb. 

Orkla Fotballklubb ser fram til å bidra under Småtrolluka i Rindal!

Smatrolluka 05


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere