Orkla, en dugnadsklubb!

26/05/2017

20170525 220759Orkla er en dugnadsklubb som er avhengig av frivillig innsats fra klubbens medlemmer for å holde hjulene i gang! Orkla har mange engasjerte medlemmer og det legges ned en betydelig dugnadsinnsats i og rundt alle årsklasser og lag. Også klubbens seniorer er dyktige bidragsytere og her ser vi et litt spesielt "lagbilde" når seniorene på herresiden jobber med skogrydding i regi av Wacker Holla Metall. 

Orkla er en frivillighetsorganisasjon som drives primært av dugnadskrefter, altså klubbens medlemmer. Ingen medlemmer, ingen klubb! Frivillighet og dugnadsarbeid er en viktig og god tradisjon i norsk idrett og ikke minst her i Orkdal'n, er det en dugnadskultur i frivillige lag og organisasjoner som mange kan misunne oss! På bildet nedenfor ser vi fra en dugnad når Orkla Kunstgress ble rehabilitert i 2014.

2014 07 11 18.49.12 2Dugnadsinnsats er derfor også en av de aller viktigste pilarene i Orkla FK og noe som er helt avgjørende for at klubben skal kunne gi et godt sportslig tilbud til alle våre aktive. Klubbdrift koster penger og dugnadsinnsats fra alle deler av klubben er en vesentlig grunn til at Orkla har en relativ lav treningsavgift sammenlignet med mange andre klubber. Fotball er for alle og Orklas intensjon er at økonomi ikke skal være til hinder for å bli en del av klubben!

Takk både til seniorherrene og alle andre i klubben som legger ned en stor frivillig innsats for at Orkla fortsatt skal være en attraktiv og god klubb å være i for alle våre medlemmer!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging