Orkdal IL og Orkla FK samarbeider om Kvalitetsklubb!

05/06/2017


20170603 203020Orkla og Orkdal er godt i gang med arbeidet som skal føre fram til at begge klubbene sertifiseres som NFF Kvalitetsklubb! Målet med Kvalitetsklubbkonseptet er å stimulere til god klubbutvikling og helhetlig tenking i driften av en fotballklubb. OFK og OIL jobber nå bl.a. med rammeverket til en ny, felles Sportsplan, som er et av de mest sentrale elementene i kvalitetsklubbarbeidet!

NFF Kvalitetsklubb består av tre sertifiseringsnivåer, der Orkla og Orkdal nå i første omgang har som mål å bli sertifisert på nivå 1. På dette nivået er det fire hovedområder med til sammen tyve kriterier som skal innfries;

  1. AKTIVITET (rekruttering, rekrutteringsansvarlig, sportsplan, treneransvarlig, dommeransvarlig)
  2. ORGANSIASJON (org.kart, økonomistyring, klubbhåndbok, FIKS, kvalitetsklubbansvarlig)
  3. KOMPETANSE (lederkompetanse, trenerkompetanse)
  4. SAMFUNNS- OG VERDIARBEID (verdisett, hjemmekamper, retningslinjer barn og ungdom, verdimøte, politiatest, trygge rammer, skader og forsikring, Fair Play-ansvarlig)

Prosessen som Orkdal og Orkla nå har satt i gang, skal ende opp i to sentrale elementer,- en KLUBBHÅNDBOK og en SPORTSPLAN!

En første struktur og det første innholdet er nå lagt inn i hhv. klubbhåndbok og sportsplan. Gå inn via menyvalg KVALITETSKLUBB på toppen av disse sidene for å følge arbeidet med klubbhåndbok og sportsplan! Her ønsker vi gjerne kommentarer, tips og innspill på både struktur og innhold!

Mye av kvalitetsarbeidet er ting som idrettslaget allerede jobber med. Gjennom prosjektet Kvalitetsklubb, ønsker OIL/OFK å gi et bedre tilbud til barn og unge og voksne som spiller fotball. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige som kan gjøre fotballtilbudet enda bedre. 

Les mer om hva som venter av utviklingsarbeid for OIL/OFK på sidene til Norges Fotballforbund.

20161023 122732På bildet over ser dere klubbene som deltar i prosjektet denne perioden. Vår naboklubb Orkanger IF er allerede sertifisert på nivå 1. At klubber i Orkdalsføret jobber for å utvikle barne- og ungdomsidretten er positivt! Et godt verdigrunnlag må ligge i bunn når man jobber sammen for et bredt og godt aktivitetstilbud.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging