Oppstart for de første treningsgruppene!

17/04/2020

20200417 222928Viser til informasjon som ble publisert av Orkla FK 15. april. Her kommer en oppdatering på våre planer om oppstart av organisert fotballaktivitet fra og med mandag 20. april.

I et Teams møte i Sportslig utvalg torsdag 16. april ble alle planer, retningslinjer og godkjenninger lagt frem og behandlet. Vi føler oss trygge på at det er gjort så gode forberedelser som mulig, og at smitteverntiltak som er planlagt vil gjøre oppstarten trygg for våre aktive og trenerteam.

Samtidig ser vi at det er innført mange begrensninger og etablert mange nye rutiner. Sportslig utvalg har derfor bestemt at vi kjører i gang kun tre treningsgrupper til å begynne med. G-19 starter opp mandag, menn senior tirsdag og kvinner senior/J-17 onsdag.

Sportslig utvalg vil på nytt møtes via Teams torsdag 23. april, der vi skal evaluere oppstarten, og diskutere om smitteverntiltakene er tilfredsstillende. Ut av dette møtet kan det bli to mulige utfall:

  1. Ytterligere forebyggende tiltak må innføres og oppstart av øvrige treningsgrupper må avvente.
  2. Sportslig utvalg er fornøyd med oppstarten og forebyggende tiltak er tilfredsstillende. Øvrige treningsgrupper kan gradvis fases inn, basert på godkjente planer og erfaringer fra de første gruppene.

Bildet øverst viser Orklas grunnleggende koronavettregler, gjeldende for alle treningsgrupper. Det er i tillegg utarbeidet spesifikke retningslinjer tilpasset hver enkelt treningsgruppe/årsklasse, som vil bli kommunisert ut til hver gruppe før oppstart av organisert ativitet.

PS!Se også våre facebooksider "Orkla FK"

Mvh

Sportslig utvalg OFK


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging