Ny Orkla-trener med B-lisens

11/06/2021

Orkla Fotballklubb har over mange år utviklet seg på trener - og lagledersiden. Det har vært viktig for klubben å utdanne trenere, både i ungdomsfotballen og i seniorfotballen. Sammen med vår samarbeidsklubb Orkdal IL er vi kvalitetsklubb, og i det ligger det en klar målsetning om å utdanne trenere. I barne- og ungdomsfotballen prøver vi å utdanne så mange grasrottrenere(C-lisens) som mulig, og opp på junior- og seniornivå ønsker vi oss trenere med enda bredere erfaring og trenerutdanning. Gøran Aakerholm er en av våre trenere på senior herrer. Denne uka bestod Gøran UEFA B-lisens. B-lisensen er steget opp fra grasrottrenerkurset, og det er trinn 2 i NFF sin trenerutdanningsstige.

Goran Aa 01
Gøran Aakerholm har til tross for sin relativt unge alder bred erfaring innenfor fotballen i Orkdalsføret. Som spiller har han blant annet vært en del av 3. divisjonslaget til Orkla FK. Han har også spilt og vært trener for Svorkmo/NOI. I tillegg har han vært trener i ungdomsfotballen i OFK. Gøran har vært, og er en stor ressurs i Orkla Fotballklubb. Med fullført B-lisens vil han forhåpentligvis kunne bidra enda mer med sin kompetanse i tida som kommer.

UEFA B-lisens er en utdanning man kan søke på etter minst et år som grasrottrener. Dette er hovedtemaer på B-lisensen:

  • Praksisøkter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av treningsøkter
  • Relasjonskompetanse
  • Mestringsorientert ledelse
  • Læring og formidling
  • Treneren på feltet
  • Fysisk trening
  • Kampanalyse
  • Spillerutvikling, blant annet «NFFs Landslagsskole» 13-16 år


I Orkla Fotballklubb er vi glade for å ha dyktige trenere med god trenerutdanning. OFK gratulerer Gøran Aakerholm med fullført B-lisens!

Goran Aakerholm Assistenttrener2
Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere