Besøk av Antidoping Norge

04/05/2015

20150427 181510

Orkla har hatt besøk fra Antidoping Norge/Rent Idrettslag, der budskapet var at det ikke er spørsmål OM Orklas utøvere blir oppsøkt for dopingkontroll, men NÅR dette besøket kommer! Doping er ikke forenelig med fotball og annen idrett og gjennom dette besøket fikk klubben ny kunnskap om hvordan doping kan forebygges og ikke minst hvilke konsekvenser det kan medføre å bli tatt for bruk av ulovlige stoffer. På bildet ser vi foredragsholder Oddbjørn Floan sammen med Orklas A-lagstrener Arnstein Røen.

Oddbjørn Floan er tilsluttet Olympiatoppen og Orkdal v.g. skole benytter seg av hans kompetanse bl.a. for å gjennomføre hurtighetstester for fotballelevene. Floan representerer også Antidoping Norge/Rent Idrettslag og når han likevel hadde et oppdrag på Follo, ble dette kombinert med å besøke Orkla FK for å informere om antidoping og holdningsskapende arbeid. Ikke alt for mange av Orklas trenere, ledere og spillere hadde tatt turen til OILs klubbhus på Fannremsmoen, men for de som var der, ble det gitt mye nyttig informasjon om antidopingarbeid og hvordan vi som en klubb - og ikke minst våre aktive - skal forholde seg til problemtikken rundt doping.

Dopingregelverket er sammensatt og kanskje litt komplisert. Det viktigste fra møtet med Antidoping Norge er gjengitt nedenfor, men for å få full oversikt over hvordan vi som klubb og den enkelte utøver skal forholde oss til antidoping, anbefales det å gå inn på Antidoping Norge sine hjemmesider www.antidoping.no. Det er også lagt inn en del nyttige linker for våre trenere, ledere og aktive på hjemmesiden orklafk.no. Klikk her, eller se under menyvalg "Klubben" og "Sportslig"!

PS! Er du aktiv fotballspiller i Orkla FK, prøv linken her for å bli sertifisert som "Ren Utøver"!

Antidoping NorgeDet viktigste budskapet Floan kom med, var nok det faktum at det er den enkelte aktive som selv er ansvarlig for ikke å få i seg forbudte stoffer. Dette er et sentralt prinsipp i det internasjonale regelverket som WADA (Verdens antidopingbyrå) står bak. Det vil si at utøveren selv også har ansvar for at eventuelle medisiner, kosttilskudd etc. som brukes, ikke inneholder forbudte stoffer. Det er dessuten viktig å være oppmerksom på at det er ingen nedre aldersgrense for å bli dopingtestet.

I tillegg er det er verdt å merke seg den siste endringen i regelverket, som presiserer at WADAs regler også gjelder for utøvernes støttepersonell. Det betyr at også trenere og ledere må forholde seg til dopingregelverket.

Rent IdrettslagUtøvere som bruker medisiner og legemidler som står på den norske listen over legemidler som inneholder forbudte stoffer, kan søke Antidoping Norge om "medisinsk fritak". Dette kan gjøres i etterkant (ved en eventuell dopingkontroll), for aktive som ikke er definert som toppidrettsutøvere. Dette gjelder for eksempel for utøvere som bruker astmamedisiner, ADHD-medisiner og utøvere med diabetes1.

Alle utøvere - også i breddeidretten - som bruker legemidler som inneholder anabole stoffer eller veksthormoner, må imidlertid søke om medisinsk fritak på forhånd! Det er derfor viktig å ha god kontakt med egen fastlege og eventuelt sjekke legemiddellista på Antidoping Norge sin hjemmeside, for å være sikker på å opptre korrekt.

Kosttilskudd og andre naturpreparater er ikke legemidler og gjennomgår derfor ikke den samme strenge kontrollen som legemidler. Slike preparater står derfor heller ikke på Antidoping Norges legemiddelliste og kan inneholde forbudte stoffer selv om det ikke går fram av preparatets innholdsdeklarasjon. Bruk av kosttilskudd og andre naturpreparater kompliseres ytterligere ved at de også ofte kjøpes via internett og/eller i utlandet. Det kan derfor være forbundet med stor risiko å bruke slike preparater og i tillegg kan kjøp og innførsel av dette fra utlandet, være straffbart i forhold til norsk narkotikalovgivning!

Også rusmidler står på dopinglista i og med at bruk av dette anses som helseskadelig og skadelig for idrettens anseelse. Det betyr at bruk av cannabis, amfetamin og kokain defineres som doping med risiko for utøveren å bi utestengt fra idretten, i tillegg til at norsk lov brytes.

Doping og risikoen for å få i seg forbudte stoffer, er nok ikke det vi er mest opptatt av i hverdagen. Konsekvensene ved å bli tatt for doping er imidlertid store! Det kan handle om utestengelse fra all idrett i flere år - også for trenere/ledere som blir tatt. I tillegg risikerer du å bryte norsk lov ved innførsel av preparater fra utlandet som inneholder ulovlige stoffer. Det er derfor vel verdt å ha kunnskap om antidoping både for oss som klubb og den enkelte spiller i Orkla FK!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging