Vel gjennomført årsmøte

05/03/2015

2015 03 05 20.26.51Kveldens årsmøte kunne konstatere at Orkla FK har en sunn økonomi og at klubben er i fin sportslig framgang, noe som er et godt utgangspunkt for videre utvikling av klubben. På bildet ser vi styrets leder John Kåre Solem i midten, sammen med noen av styrerepresentantene, fra venstre: Thomas Bysting, Martin Ingdal, Odd Aune og Tom Åge Dahl.

Ingen saker på dagsorden indikerte at det ville bli de helt store diskusjonene under Orklas årsmøte. Årsmeldingene fra de ulike avdelingene viste et høyt aktivitetsnivå og mange gode sportslige prestasjoner. I tillegg ble solide regnskapstall lagt fram og et godt balansert budsjett for 2015 ble vedtatt. 

Samtidig ble det presisert overfor årsmøtet at det fortsatt vil være sterk fokus på å holde kostnadssiden under kontroll, parallelt med at det vil bli jobbet med tiltak som gir økte inntekter. Årsmøtet kunne med det konstatere at klubben drives bra og på alle måter er godt rustet for framtida!

Etter årsmøtet er Orklas styresammensetning som følger;

- John Kåre Solem (leder)

- Odd Aune (nestleder)

- Martin Ingdal (sportslig leder menn senior/junior)

- Tom Åge Dahl (sportslig leder kvinner senior/junior)

- Thomas Bysting (sportslig leder ungdom)

- Rune Trygg Andersen (anleggsleder)

- Kasserer er foreløpig ubesatt

- Anita Slupphaug Kjerstad (varamedlem)

Dermed ligger alt til rette for at alle i Orkla FK får en fin 2015-sesong!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging