Orkla Xtra - en viktig arena for mer fotballaktivitet!

22/04/2017

20170422 112051 2Orkla Xtra er et tilleggstilbud for spillere som ønsker mer aktivitet. Tiltaket kjøres i perioder av året og er et populært treffpunkt der både jenter og gutter og deres trenere, møtes på tvers av årsklasser og klubbtilhørighet! Dagens Orkla Xtra foregikk som vi ser i vinterlige omgivelser, men det la ingen demper på innsatsen og humøret for de 18 jentene og guttene i alderen 12-14 år som var møtt opp.

Som i alle fotballklubber er det også i Orkla stor variasjon i hvor mye fotballaktivitet våre spillere ønsker. Noen vil spille fotball så ofte som mulig, mens andre er fornøyd med å spille fotball én til to ganger i uka. Mellom disse ytterpunktene er det dessuten et vell av varianter - og i tillegg vet vi at motivasjon og interesse for å spille fotball endrer seg raskt i barne- og ungdomsårene.

Et rigid og låst system der alle skal ha samme type og samme mengde aktivitet, vil derfor være feil både for de som til enhver tid "vil mest eller kan best" og for de som "kan litt mindre eller vil litt mindre".

20170418 171829

Orkla FK har derfor en filosofi om ikke å organisere opp for mange "obligatoriske" fellestreninger i hvert årskull, men heller gir tilbud om ulike typer tilleggsaktiviteter. Dette kan være ekstra aktivitet i egen årsklasse, aktivitet med andre årsklasser, jenter som trener med gutter, hjelp til egentrening, hospitering i andre klubber, eller tilleggstilbud på tvers av alder og kjønn, slik som Orkla Xtra.

Denne filosofien støtter opp under en klar målsetting om å minimalisere frafall og beholde flest mulig av spillerne våre minimum til de går ut av junioralder med Orklatrøya på. Og da må vi ha et differensiert tilbud både i kvalitet og i mengde. Orkla Xtra er et av virkemidlene i den sammenheng. Slike tilleggsaktiviteter er dessuten gode møtepunkt for klubbens trenere og er derfor også en arena for trenerutvikling!

20170422 103651Orkla Xtra gjennomføres i vår på lørdager kl. 10.30-12.00 på Orkdalsbanken stadion og er åpen for alle spillere i alderen 12-13 til 14-15 år. Øktene preges av mye smålagsspill og mye ballkontakt, med masse gode fotballopplevelser og godt kameratskap som resultat! Gå inn på Orklas You Tube-kanal her for et videoklipp fra dagens økt (velg høyeste kvalitet) - ei flott økt med mye spill, godt ledet av G13-trener Anders Gausen. 

DSC 0998 2Orkla og Orkdal IL samarbeider om noen av ekstratilbudene som settes opp og det vil også i sommer bli ukentlige økter med Orkla/Orkdal SommerXtra. Disse aktivitetene er både for de yngste og for de litt eldre fotballspillerne og som en ekstra spiss på sommerøktene, stiller senior- og aldersbestemte Orklaspillere opp som trenere og gode forbilder for de yngre spillerne. På bildet over ser vi fra ei Orkla SommerXtra-økt i 2013!

Mer informasjon om starttidspunkt for sommerøktene kommer etter hvert på orklafk.no!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere