Innkalling til årsmøte!

11/02/2020

Aarsmote 2

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkla Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag 11.03.2020 kl. 19:00 i klubbhuset på Røhme.

Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25.02.2020 til post@orklafk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og kan hentes ut på klubbhuset eller anmodes tilsendt pr. e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og de må ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging