Innkalling til årsmøte!

19/02/2019

Aarsmote 2

Styret innkaller herved til årsmøte i Orkla Fotballklubb.

Årsmøtet avholdes mandag 18.03.2019 i Orkla Fotballklubbs klubbhus på Røhme.

Saker som medlemmer ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.2019 til post@orklafk.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet og kan hentes ut på klubbhuset eller anmodes tilsendt pr. e-post.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og de må ha betalt kontingent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging