Trenerforum med besøk fra NFF Trøndelag

20/04/2016

bilde 1Årets første trenerforum ble gjennomført tirsdag kveld i OILs klubbhus på Orkdalsbanken Stadion. I overkant av 20 trenere og andre interesserte fra Orkla og Orkdal møtte opp for et par timer god fotballprat og for å få litt faglig påfyll. Møtearenaer som dette er viktig for å utveksle erfaringer og videreutvikle det sportslige tilbudet i klubbene. Det er derfor svært positivt at så mange møtte opp!

Fotballkretsens spillerutvikler Tarjei Smågesjø (nærmest til høyre på bildet over) sto for hovedinnlegget på tirsdagens trenerforum. Temaet var "Landslagsskolen", som beskriver NFFs skoleringsløp og kartlegging inn mot aldersbestemte landslag. Landslagsskolen er NFFs Sportsplan og Smågesjø gikk gjennom det mest vesentlige i planen og kom samtidig med flere praktiske eksempler på hvordan Orklas trenere kan organisere og tilrettelegge gode fotballaktiviteter med Landslagsskolen som utgangspunkt.

Bilde-2.jpgOrklas trenerkoordinator Jon Møkkelgård presenterte hvordan Orkla er organisert på sportslig side, samt noen av rammebetingelsene som klubben legger til grunn for sesongen 2016. Det ble også lagt fram noen tanker om hvordan NFFs Landslagsskole kan være et godt utgangspunkt for arbeidet med å oppdatere og videreutvikle klubbens sportslige retningslinjer. Valg av aktiviteter, mengde/kvalitet på aktivitetene og ikke minst trenerens rolle ute på feltet, vil være sentralt i et slikt sportsplanarbeid. Her vil det dessuten være viktig med en god involvering av alle Orklas trenere for sikre eierskap og et aktivt forhold til klubbens sportslige grunnlag.

Ola Reinert ArnsteinÅrets første trenerforum ble avsluttet med å sette fokus på trenerutvikling. Orkla har etter hvert mange trenere med formell trenerutdannelse og i løpet av det siste året har Ola Haugen og Reinert Aakerholm gjennomført UEFA B-lisens, mens Arnstein Røen har gjennomført UEFA A-lisens. På onsdagens trenerforum presenterte disse tre noen av sine erfaringer og inntrykk etter å ha deltatt på trenerkursene. Denne type formell fotballkompetanse vil helt klart også være et viktig bidrag i klubbens utviklingsarbeid framover!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging