Igang med sesongforberedelsene!

16/02/2015

DSC 0008

Orkla Kvinner senior/J19 er godt i gang med sesongforberedelsene og ser fram mot en spennende sesong både for seniorlaget i 3.divisjon og for J19-laget som skal spille i 1.divisjon! Vi har møtt en offensiv gjeng med spillere og et optimistisk trener- og laglederteam som har som mål å utvikle seg videre og fortsette framgangen også i sesongen 2015!

Sesongen ble sparket i gang først på januar med ca. 25 spillere – en sunn blanding av ”gammel” og ungt - som alle er motiverte og forberedt på å yte maks for klubb og lag i den kommende sesongen. Spillergruppen består av flere spillere med erfaring fra den gang Orkla spilte på nest øverste nivå i seriesystemet. Her kan nevnes Anita Slupphaug Kjerstad, Marianne Øien (bildet nedenfor), samt Eli Tretøy som ennå holder et meget godt, høyt nivå. Disse har, i tillegg til egne ferdigheter, også en viktig ”oppdragende effekt” på de yngre spillerne. Dette fungerer meget godt – et sunnhetstegn - og er nok en viktig årsak til at spillerflukten fra klubben er tilnærmelsesvis lik null. Dette er også bra all den tid det gror så godt i de yngres rekker i klubben.

2014 10 08 21.48.36Vinterforberedelsene innebærer en beinhard oppkjøringsperiode fordelt på tre treninger pr. uke. Her er vi i ferd med å legge et godt fysisk grunnlag samtidig som vi jobber med å bedre basisferdigheter og den generelle fotballferdigheten. Orkla FK ønsker å spille fotball – ikke sparke. Vi legger stor vekt på å være tro mot måten vi ønsker å spille på – da dette også er den måten vi behersker best. Hva dette går ut på vil den som møter opp på kampene våre få se.

Årets trener- og laglederteam ledes av hovedtrener Tom Åge Dahl, som i år har med seg Jimmy Wikell og Tommy Snildal (keepertrener), samt Birgitte Snildal og Jo Ivar Hollakleiv på lagledersiden. Tom Åge har flere års fartstid i Orkla FK som trener for aldersbestemte lag og ledet også seniorlaget i fjorårets sesong. Også er altså Jimmy Wikell tilbake etter noen år på sidelinjen. Jimmy har god erfaring som trener fra den gang Orkla FK var i 1. divisjon, er  lege i det daglige og har primært hovedansvaret for utholdenhetsdelen, noe jentene allerede har fått en forsmak på. Videre vil hans erfaring fra tiden i 1. divisjon være viktig for laget når det gjelder valg av formasjoner og sammensetning av lag ut fra spillernes ulike ferdigheter.

Tommy Snildal har ansvaret for keeperne. Tommy gjør, og har lenge gjort, en fabelaktig jobb med våre keepere – ikke bare på det eldste nivået, men også nede i de aldersbestemte klassene. Tommy har med sin væremåte og sitt fotballfaglige opplegg klart å bringe interessen for det å stå i mål tilbake. Det er klubben meget glad for.

Når det gjelder den viktige laglederfunksjonen vil Birgitte Snildal og Jo Ivar Hollaklev være de to som representerer den mer administrative driften av laget. Begge har lang fartstid innen barne- og ungdomsfotballen og kjenner godt de irrganger som finnes og håndgrep som må gjøres for å gjøre støtteapparatet funksjonelt og velsmurt.

Hva sportslige ambisjoner for sesongen angår, vil vi gå på banen i den hensikt å vinne hver eneste fotballkamp vi spiller. Målet er som alltid: Forestående sesong skal bli tidenes beste…. så langt! Skulle dette skje, skjønner vel alle at det utmerket godt kan føre til opprykk. Vi er dog ikke sikre på om klubben ennå er forberedt på å ta evt. et steg opp. Dette dreier seg ikke bare om økonomi, men et opprykk vil også medføre mye mer reising og tidsforbruk for spillerne. Styret, sportslig utvalg og trener- og støtteapparat er enige om at dette tas opp til ny vurdering igjen dersom det skulle bli en realitet. Det er to hovedutfordringer i denne sammenheng; klubben må tenke helhetlig og være tålmodig. Men bare så det er sagt: motstandere som tror Orkla FK blir lett å skubbe seg på, vil ”møte kvist”.

2014 06 03 21.21.54For en klubb med fremtidsvisjoner og ambisjoner, er rekruttering alltid et nøkkelord. Det er gledelig å kunne meddele at det i så måte gror meget godt Orkla FK. Vi har en oppkommende generasjon i J16 som tilsier at fremtiden ser virkelig lys ut. Flere av disse jentene må påregne og hospitere opp med J19. Der vil flere av disse faktisk kunne være med å heve ferdighets- nivået laget. Disse jentene er i gode hender hos sitt trener- og støtteapparat og den gode rekrutteringen er en inspirasjon for oss som klubb. Også blant J19-spillerne er det mye bra å bygge på med tanke på framtidas seniorlag. På bildet ser vi Mari Jerpstad (J19), Heidi Slupphaug (J16), Sigrun Larssen Volden (J19) og Emma Sæterbakk (J16).

Vi ser frem til sesongstart og er forberedt på en lang, slitsom men spennende sesong. Det vil vi nå, gjennom hardt arbeid og kvalitet på treningene, sikre grunnlaget for i de kommende ukene frem mot sesongstart i april.

Orklafk.no ønsker jentene lykke til med sesongen 2015!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging