Foreldremøter i alle ungdomsklassene!

14/02/2015

2015 02 11 20.54.39De siste par ukene har det vært stor møtevirksomhet i Orkla. Gode møtearenaer er viktig for å bygge klubb og nå har det vært tid for å møte foreldregruppene i alle årsklassene i ungdomsfotballen. På bildet ser vi fra et av foreldremøtene der også klubbens hovedsamarbeidspartner Orkdal Sparebank var til stede for å presentere seg.

Orkla stiller i år med 12 lag i ungdomsklassene fra G/J13 opp til G/J19. Med rundt 175 spillere i disse klassene, er det en bra logistikk og mye koordinering som skal fungere for at fotballtilbudet skal bli så godt som mulig. Gode møtepunkter, informasjon og dialog med foreldregruppene er derfor viktig både for klubben og for spillere/foreldre.

På foreldremøtene presenterer klubben ved Sportslig Utvalg hvordan det tenkes og hva som vektlegges som en "rød tråd" gjennom alle årsklassene i Orkla. Her blir klubbens grunnverdier gjennomgått, det informeres om hvilke sportslige retningslinjer som gjelder i Orkla og rammene for "de gode fotballopplevelsene" blir gjennomgått og diskutert. Foreldremøtene er også en fin anledning for trener- og laglederteamene til å presentere seg.  

Gjennomgang av klubbens retningslinjer for Fair Play - som også gjelder foreldrene - er også en viktig del av agendaen på møtene. I tillegg blir foreldregruppene utfordret på å velge foreldrekontakter for alle årsklassene, der hovedoppgaven er å være et bindeledd mellom foreldre, trenere/lagledere og klubben. 

2015 02 11 21.05.41På noen av foreldremøtene har også klubbens hovedsamarbeidspartner Orkdal Sparebank stilt opp for å presentere seg. På bildet over ser vi Kari Holseth og Terje Sletvold fra Orkdalsbanken sammen med hovedtrener for G19, Reinert Aakerholm.

Vi tror at det å møte foreldregruppene noen ganger hver sesong, er nyttig både for foreldre/foresatte, trenerteam og klubben - og noe som er med på å bidra til å oppnå målsettingen om gode fotballaktiviteter og et godt miljø der alle trives og opplever mestring og framgang. Det vil bli flere møtepunkter med foreldregruppene utover sesongen.


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging