Fokus på Fair Play også i 2016!

10/02/2016

Fair Play 2016 2Orkla har hatt sterk fokus på Fair Play de siste sesongene og ble i 2015 kåret som årets Fair Play-klubb av Trøndelag Fotballkrets. Dette forplikter og Fair Play vil derfor bli sentralt for klubben også i 2016! Gå inn via toppmenyen på orklafk.no, klikk på "Klubben" og videre på "Fair Play", for å lese mer om hvordan Orkla jobber med Fair Play!

- Fair Play-prisen bekrefter at spillere, lagledere, trenere og tillitsvalgte representerer klubben med gode holdninger og positiv adferd, sa Orklas styreleder John Kåre Solem når klubben fikk prisen som årets Fair Play-klubb i 2015. Han uttalte også at dette er en fin anerkjennelse og en bra pris å ta med seg videre for alle i klubben som bidrar til å gjøre Orkla til en attraktiv fotballklubb og en positiv samfunnsaktør.

20150519 205002Dette betyr at det også i 2016 stilles store forventninger til Orklas spillere, trenere, lagledere og tillitsvalgte i forhold til hvordan Fair Play etterleves. Dette gjelder så vel internt i klubben som i forhold til dommere, motstandere og alle andre aktører i fotballfamilien. Og selvfølgelig er dette også noe som Nils Arne og spillerne på Orklas A-lag er opptatt av (bildet ovenfor).


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging