Foreldremøter med besøk av vår hovedsamarbeidspartner!

30/01/2016

20160127 181108Foreldremøter er viktige treffpunkt i Orkla FK og nå i vinterperioden gjennomfører klubben møter med foreldre/foresatte i alle ungdomsklassene fra 13 til 19 år. Sist onsdag var turen kommet til G16 sin foreldregruppe og her fikk vi også besøk av Orklas hovedsamarbeidspartner Orkdal Sparebank. På bildet ser vi Kari Holseth og Terje Sletvold presentere Orkdal Sparebank, samtidig som de også informerte om samarbeidet mellom banken og Orkla Fotballklubb.

Gode møtearenaer er viktig for å bygge klubb og med 12 lag og rundt 175 spillere i ungdomsfotballen, sier det seg selv at foreldrene er sentrale medspillere i arbeidet med å skape flest mulig gode fotballopplevelser og et positivt miljø for alle klubbens spillere, trenere og lagledere. Hvordan klubben tenker og hva som er rammene for de sportslige aktivitetene, er derfor noe av det som er tema i foreldremøtene. I tillegg blir selvfølgelig sesongens sportslige opplegg presentert og det blir også tid til både spørsmål, diskusjoner og en kaffekopp i disse møtene. 

I Orkla har vi som mål å beholde flest mulig av våre spillere helt inn i seniorfotballen, uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå. Samtidig skal det også være muligheter for å "bli god" i Orkla, noe som innebærer at tilrettelegging for de som vil trene mye og målbevisst, også er en svært viktig del av det sportslige opplegget. For å ha en stø kurs mot begge disse målsettingene, er det helt avgjørende å involvere foreldregruppene for å skape en god forståelse for hva det betyr å være en del av en "hel klubb" der de sportslige aktivitetene styres etter prinsippet "klubben som sjef".


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging