Navnekonkurranse ga penger i kassa!

07/02/2015

IMG 4103

Nettstedet komtilorkanger.no presenterer en gladsak for Orkla Fotballklubb! Mangeårig Orklapatriot Bjørn Rønning foreslo "Reme-Gården" som navn på det nye byggeprosjektet midt i Orkanger sentrum og gikk med det seirende ut av navnekonkurransen. Og Bjørn har valgt å gi premiebeløpet til Orkla FK! Bilde: komtilorkanger.no

Remegården er et av byggeprosjektene Salvesen & Thams er engasjert i og i fjor høst ble det utlyst en navnekonkurranse for prosjektet. En samstemt jury konkluderte med at det historiske navnet "Reme-Gården" var vinner! Forslaget kom fra Bjørn Rønning, som raskt ga tilbakemelding om at han ville ta imot premien kun hvis han kunne gi den videre til et godt formål!

Bjørn har vært sentral i flere ulike roller i hele Orklas over 15-årige historie - og valgte å gi premien på kr. 5.000,- til "klubben i sitt hjerte". Orkla FK takker Bjørn for en overraskende og kjærkommen gave som kommer godt med! På bildet ser vi Orklas styreleder John Kåre Solem og Salvesen & Thams sin styreleder Bjørn Wiggen, sammen med Bjørn Rønning.

Salvesen & Thams er en av Orklas samarbeidspartnere og du kan lese hele historien om Reme-navnet på komtilorkanger.no, her!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging