Trenerutvikling!

18/10/2015

20151016 180634

Flere Orklatrenere deltar på trenerkurs nå i høst. Arnstein Røen (menn senior) gjennomfører UEFA A-lisens, mens Reinert Aakerholm (G19) og Ola Haugen (G14) går UEFA B-lisenskurset. Fredag kveld gjennomførte Ola og Reinert ei praksisøkt med G19-gruppa, der tema var "etablert angrep, vending av spill". Med spillsentrerte aktiviteter og en spørrende tilnærming ble dette ei god økt med mange aktuelle situasjoner opp mot valgt tema - og dermed også forhåpentligvis god læring både for spillere og trenere som var til stede!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging