OIL og OFK med Barnefotballkveld

12/10/2015

2015 10 12 22.07.38 1Orkdal IL har satt i gang et viktig utviklingsarbeid for å legge til rette for enda bedre barnefotball i klubben. Orkla FK bidrar også i dette arbeidet og i kveld deltok rundt 15 av OILs trenere på Barnefotballkvelden som ble arrangert av OIL og OFK i fellesskap.

Barnefotballkvelden er et klubbutviklingstiltak i regi av NFF og Trøndelag Fotballkrets, med mål om enda bedre fotballaktiviteter for våre yngste spillere. Opplegget har spesiell fokus på å skape forståelse for barnefotballens verdier og hvordan disse skal praktiseres ute på feltet, bl.a. med differensiering og jevnbyrdighet som to av de mest sentrale virkemidlene.

OIL har utarbeidet et sett med sportslige retningslinjer som skal være en mal for klubbens trenere. Kveldens opplegg startet derfor med en praktisk demo ute på feltet, der det ble vist eksempler på hva som er gode barnefotballaktiviteter. Masse gjentakelser, ingen køståing og engasjerte trenere er noe av det som skal prege barnefotballøktene. I tillegg skal treneren være god på å skape et trygt læringsmiljø der alle blir sett og der alle får en god balanse mellom mestring og utfordringer.

Etter praksisdelen ble trenerne samlet på møterommet for en videre gjennomgang og diskusjon av hva som er god barnefotball. Her ble det diskutert bl.a. hvordan det kan differensieres på en god måte blant våre yngste, hvorfor jevnbyrdighet i kampene er så viktig, samt at det også ble tid til å komme inn på foreldrenes viktige rolle i barnefotballen. Alt dette relatert til OILs sportslige retningslinjer som er under etablering og som vil være et godt hjelpemiddel for klubbens mange dyktige trenere når de skal tilrettelegge for god barnefotballaktivitet framover!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging