Uttatt til Team BDO U16

14/01/2015

2014 08 25 19.04.403

Orkla FK er representert med 3 spillere når Trøndelag Fotballkrets nå har gjort uttak til de neste Team BDO U16-samlingene. Ole Løkken (bildet) er en av spillerne som får prøve seg sammen med de beste 15- og 16-åringene i Trøndelag, men Orkla har også med Jan Inge Lynum i guttegruppen og Heidi Slupphaug i tilsvarende gruppe på jentesiden.

Team BDO U16 er et kretstiltak for spillere født i 1999 og 2000, der hensikten er å kartlegge og påvirke spillere som er aktuelle for videre tiltak inn mot region, forbundstiltak og etter hvert landslag. I første omgang er det tatt ut ca. 30 spillere hver på gutte- og jentesiden som skal møte lørdag-søndag 16-17.januar i Trondheim. Antall spillere vil deretter bli redusert inn mot de neste tiltakene utover vinteren/våren - og etter hvert vil det også bli tatt ut spillere født i 2001.

Det å være representert på slike tiltak gir gode impulser og referanser både for klubb, spillere og trenere! Ta derfor gjerne en tur innom samlingene for å se nivået på de beste trønderske spillerne. Mer informasjon om tid/sted for de ulike samlingene, finnes på fotballkretsens hjemmesider, her!


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging