Godt besøkt Trenerforum sammen med RBK!

02/06/2015

20150601 181141Her ser vi Lars Garberg jr. få en innføring i godt førsteforsvarsarbeid av RBKs Øivind Husby. For førsteforsvar var temaet på del to av Orklas trenerforum som ble arrangert sammen med Rosenborg BK sist søndag og mandag.

Søndag var rundt 20 trenere samlet i forbindelse med NM-kampen mellom juniorlagene til Orkla og RBK. Og mandag var det en ny runde på Orkdalsbanken Stadion med ca. samme antall deltakere. Denne gangen var det RBKs Øivind Husby som var på besøk for å gjennomføre ei treningsøkt med Orkla Xtra G-2001/02 (bildet nedenfor), samt en fotballprat i OILs klubbhus etterpå.

20150601 192533Rosenborg har innledet et formelt samarbeid med utvalgte trønderske breddeklubber. Målet er å bygge opp flere gode utviklingsmiljøer rundt omkring i Trøndelag, med Orkla som en av disse samarbeidsklubbene. RBK og Orkla har derfor siden i fjor høst gjennomført flere tiltak sammen. I dette samarbeidet ligger det også en forventning om å involvere Orklas naboklubber på enkelte av RBK-tiltakene. Midt inne i en hektisk trenings- og kamphverdag var det ikke all verdens oppmøte fra naboklubbene på de to tiltakene som ble gjennomført søndag og mandag. Det vil imidlertid komme nye muligheter senere.

HilsenSøndag møttes altså Orkla og RBK i 2.runde NM G19 Telenor Cup (bildet ovenfor) og da passet det godt å kombinere kampen med et "mini" trenerforum! Rundt 20 trenere var møtt opp for å få en kort briefing av RBK-trener Roger Naustan og Orklatrener Reinert Aakerholm (bildet nedenfor). Rosenborgtrener Naustan var klar på at RBK-juniorene har høye ambisjoner også i år - og da gjerne å nå cupfinalen slik RBK har gjort tre ganger de siste fem årene. Naustan fortalte videre at de fleste av spillerne på laget har gått løypa gjennom trønderske breddeklubber før de har kommet til RBK. I troppen de mønstret mot Orkla, var det spillere med bakgrunn bl.a. fra klubber som Tynset, Stjørdals-Blink, Melhus, Tiller og Ørland.

20150531 134805Rosenborg har også spillere fra lokale klubber som Rindal, Orkla og Orkanger i sine yngre årsklasser, men RBKs juniortrener presiserte samtidig at det er fullt mulig å nå toppfotballen - også i Rosenborg - uten å gå til RBK som 15-16-17-åring! Naustan understreket at dette er viktig å merke seg og at et av målene med RBKs arbeid ut i breddeklubbene nettopp er å ruste klubbene til å kunne beholde sine unge talenter enda litt lenger. Og da er det greit med litt fotballfaglig påfyll og impulser fra Rosenborgmiljøet!

Orklas G19-trener Reinert Aakerholm informerte om sine utvalgte spillere til cup-oppgjøret. Han måtte erkjenne at Rosenborg nok var store favoritter, men at også Orkla har mange gode juniorer som forhåpentligvis vil kunne matche RBK på en god dag. Aakerholm kunne presentere en kamptropp med spillere som har bakgrunn fra klubber som Lensvik, Svorkmo, Orkanger, Rindal, Skaun og Orkdal. Dette passer godt i forhold til Orklas ambisjon om å være en klubb for hele Orkdalsregionen, med mål om å ha distriktets beste utviklingsmiljø for unge fotballspillere. PS! Les mer om den spennende cupkampen mellom Orkla og RBK, her!

20150601 175359Mandag ble runde to av trenerforumet gjennomført. Denne seansen ble ledet av Øivind Husby (bildet over) som koordinerer RBKs aktiviteter inn mot både krets og breddeklubber. Først ble det gjennomført ei treningsøkt med Orkla Xtra Gutter 2001/02, før Husby samlet trenerne til en fotballprat i OILs klubbhus. Fokus for økta var "førsteforsvarsrollen" og hvilke konsekvenser et godt press fører til for "førsteangriperen". Også mandag var et tjue-talls trenere møtt opp og de fikk se ei treningsøkt med mange gode aktiviteter som utfordret spillerne nettopp på "1F" og "1A-ferdighetene".

20150601 190147Husby viste 4-5 forskjellige aktiviteter ute på feltet. Felles for aktivitetene var at de var "spillrelaterte", dvs. at spillerne så ofte som mulig er i kamplike situasjoner også når det skal terpes på detaljer innenfor f.eks. 1F og 1A! Det er selvfølgelig greit noen ganger å gå ned på isolert trening av tekniske ferdigheter, spesielt i de yngste årsklassene. Hovedbudskapet er imidlertid at den beste læringen skjer når øvingsbildene er mest mulig lik det spillerne opplever i kamp!

20150601 182107Etter økta var det så en samling inne i OILs klubbhus på Fannremsmoen. Der forklarte Husby hvorfor han synes det er viktig å ta tak i nettopp "1F-ferdigheten" for unge fotballspillere. Referanser fra utlandet, kombinert med innspill fra erfarne fotballfolk som Bjørn Hansen, viser at vi henger etter når det gjelder "å gå i press" og vinne ballen gjennom en aggressiv og god førsteforsvarsjobb. I tillegg er det interessant å merke seg at gode 1F-ferdigheter også er med på å utvikle ferdighetene til førsteangriperen! Et tett og godt press fører automatisk til at ballfører også må utvikle sine ferdigheter. Her snakker vi bl.a. om første-touch, det å ta av press, bruke kroppen på riktig måte og det å være orientert i forkant. Kort oppsummert, ei flott økt og en svært spennende fotballprat med Øivind Husby!

En stor takk til Rosenborg BK, Orkdal IL og andre gode hjelpere for god organisering og gjennomføring av nok et flott fotballtiltak! Neste RBK-runde vil nå bli etter sommerferien. Mer informasjon om dette kommer!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging