Trenerløft i OIL!

28/05/2015

20150526 171623Orkdal IL satser på trenerne sine og har satt i gang et utviklingsarbeid for å øke kvaliteten i barnefotballen! Tirsdag denne uka inviterte derfor Roger Fuglås (til venstre på bildet) og OIL Sportslig Utvalg til ei praksisøkt for trenerne i klubben. Her ble det både i teori og praksis vist flere eksempler på hva som er gode aktiviteter for de yngste fotballspillerne!

Orkdal IL stiller som kjent jente- og guttelag i aldersklassene 6-12 år, mens Orkla FK tar over ansvaret for spillerne fra det året de fyller 13 år. OIL og OFK har med det en felles interesse av å skape så gode fotballtilbud som mulig i begge klubbene. Roger Fuglås, som er ansvarlig for å følge opp trenerne i OIL, har derfor også involvert Orklas trenerkoordinator Jon Møkkelgård i det sportslige utviklingsarbeidet som nå er igangsatt.

20150526 170443På tirsdagens trenersamling var det plukket ut fire aktivitetseksempler, som trenerne i OIL skal ta i bruk på treningsfeltet framover. Spillere på OIL G-11 stilte som "objekter" på samlingen og under kyndig ledelse av Gøran Aakerholm (trener OIL G-11/Orklaspiller), ble aktivitetene vist for de 14-15 OIL-trenerne som hadde møtt fram. Den første øvelsen var rett og slett å føre, finte, drible med ball, samtidig som det også ble jobbet med selve pasningen og mottak/medtak. Deretter gikk spillerne over på en "Sjef over ballen-aktivitet", med ballkontroll og oversikt som arbeidsoppgaver for spillerne.

1 mot 1Den tredje aktiviteten var "1 mot 1" med fokus på førsteangriper og det å score mål (bildet ovenfor). Det hele ble så avrundet med å vise en aktivitet der spillerne etter å ha ført, fintet og driblet - avsluttet med skudd på mål. Alle fire aktivitetene som ble vist, er av en slik type at de - med noen tilpasninger - kan brukes fra de yngste på 6-7 år, til 12-åringene som er de eldste i OIL. I tillegg til disse eksemplene på øvelser, er selvfølgelig "smålagsspill" fremdeles en viktig ingrediens i alle barnefotballtreninger!

20150526 165823Aktivitetene som ble vist på trenersamlingen, vil bli tatt inn som en del av OILs Sportsplan. Der er det i tillegg også beskrevet hvordan det skal jobbes i de ulike årsklassene og hva som skal være klubbens felles grunnlag for aktivitetene i barnefotballen. Teoridelen i Sportsplanen ble gjennomgått på et trenermøte tidligere i Mai og vil sammen med bl.a. øvelsene som ble gjennomgått på tirsdag, bli gode verktøy for trenerne i OIL!

20150526 165712Ved at Orkdal og Orkla går sammen om dette utviklingsarbeidet vil det bli lettere å få på plass en "rød tråd" gjennom treningene helt fra de yngste i OILs barnefotball, via ungdomsfotballen i Orkla og opp til seniorlagene som skal være toppen av utviklingspyramiden! Begge klubbene ser derfor fram til å fortsette arbeidet og det er allerede planlagt en ny samling med OILs trenere etter sommerferien!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging