Orklatrenere skolerer seg!

04/06/2015

20150530 154443

Orklatrener Arnstein Røen har passert nåløyet og er kommet inn på NFFs UEFA A trenerkurs, mens Reinert Aakerholm og Ola Haugen er tatt ut til NFFs UEFA B-kurs! Trenerskolering er et prioritert område i Orkla og det er derfor gledelig at flere av klubbens trenere nå er klar for mer skolering!

Av totalt 100 søkere fra hele landet, har NFF funnet plass kun til 32 trenere på årets UEFA A-lisenskurs som starter opp i Porsgrunn i slutten av juni. Og en av disse er altså Arnstein Røen, som er trener for Orklas herrelag i 3.divisjon sammen med Nils Arne Eggen. Klikk her for å se hvilke andre trenere som skal gå på årets UEFA A-kurs!

UEFA A-lisenskurset er totalt på ca. 300 timer og gjennomføres først som 1 ukes heldagskurs med mye praksis. Deretter blir den enkelte treneren fulgt opp i egen klubb over en periode, før en ny firedagers samling står for tur. Så fortsetter kurset med et halvt års fordypningsstudium, før det hele avsluttes med en ny samling over 3 dager. PS! Klikk her for å lese noen av oppgavene tidligere kursdeltakere har skrevet!

Ola ReinertUEFA B-kurset som G14-trener Ola Haugen (til venstre) og G19-trener Reinert Aakerholm (til høyre) skal delta på, er på totalt ca. 170 timer og er tre-delt. Først samles kursdeltakerne til en ukes sammenhengende kurs med hovedvekt på praksis. Deretter er det et teoretisk selvstudium over ca. 3 måneder, der det skal leveres en skriftlig besvarelse over flere fotballfaglige problemstillinger. Kurset avsluttes så med en tre-dagers samling med hovedvekt på praksis. Normalt gjennomfører 125-150 trenere dette kurset pr. år.

Trenere som tidligere har gjennomført NFFs gamle C-lisenskurs eller Trener II-kurs, må gjennomføre 20 timer godkjent etterutdanning for å bli oppgradert til UEFA B-trenere. 10 av disse timene kan nå skaffes gjennom å delta på Eggens Trenerskole, se mer informasjon, her!

Fra før har både Hugo Staveli og Jon Møkkelgård godkjent UEFA-B lisens og i tillegg har flere andre Orklatrenere gjennomført hele eller deler av NFFs C-lisenskurs. Vi glemmer da selvfølgelig ikke vår alles mentor Nils Arne Eggen, som naturlig nok har det aller meste av trenerutdanning på plass! Alt dette betyr at Orkla er godt forspent med fotballfaglig kompetanse og er derfor også veldig bra rustet til å utvikle klubbens sportslige tilbud i årene framover!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging