La fram planer om Nils Arne Eggen Arena

01/03/2022

Vi klarer aldri å ta godt nok vare på arven etter Nils Arne Eggen, men vi kan jo prøve så godt vi kan. For eksempel ved å bygge en fotballhall i full størrelse og litt til. Landets største idrettspersonlighet fortjener et stort monument. Nils Arne Eggen Arena vil ruve når den en gang står ferdig på Folloplatået.
Detaljene er kjent etter pressekonferansen mandag. Blir det som vi håper vil hallen inneholde løpebaner i tillegg til en kunstgressmatte med fulle mål (106 x 58 m) og plass for 500 tilskuere. I tillegg er det tegnet et servicebygg i tre etasjer med vestibyle, garderober, kiosk/kafeteria og fem fullverdige og sårt tiltrengte klasserom for skolen.

Det inviteres til informasjonsmøte om storhallplanene i Knyken skisenter(Knykstuggu) søndag 6. mars klokka 18.00.

Tanken om en storhall for fotball er ikke ny. Planer er skissert og det forelå tegninger for en hall blant annet i Idrettsparken på Orkanger. Det prosjektet ble møtt med motstand. Forslaget om å bygge på Follo møter bare «åtgaum» som vi sier i Orkland. Kommunen er svært positiv, fylkeskommunen likeså, skolen får drahjelp til å videreutvikle seg og tunge sponsorer har varslet at dette vil de være med på.

Det er bred enighet om at Follo er rett sted fordi det betyr bruk av anlegget de fleste av døgnets timer. Skolen vil bruke hallen på dagtid, idretten på kveldstid og i helgene. Slik vil det være mulig å betjene gjeld og driftsutgifter uten at det vil koste idretten for dyrt.
Initiativtakerne har bevisst lagt diskusjonen om eierskap til side inn til vi vet at prosjektet er gjennomførbart, men det er sannsynlig at idretten selv må ta eierskap i en aller annen form. Så langt har naturlig nok Orkdal IL og Orkla FK kjørt løpet. Førstnevnte var klubben Nils Arne Eggen hoppet på ski og slet sine første fotballsko i, Orkla FK var klubben han ivret for å stifte for å løfte nivået på fotballen.

Vi tror at denne hallen vil gi fotballen i dalføret et løft. Dette er et anlegg for alle klubbene, et anlegg som gir oss bedre treningsforhold vinters tid, muligheter til å utvikle bedre spillere og løfte nivået på sluttproduktet. Det vil også være et viktig bidrag til å beholde ungdommen i kommunen. Med den rivende utviklingen vi ser på arbeidsmarkedet, vil det bli stort behov for arbeidskraft i årene fremover.
Fra før har vi gode utendørs fotballbaner, flotte idrettshaller og et unikt skianlegg i Knyken. Med Orklandbadet og det vakre sandvolleyanlegget i Hoston på plass, Europas mest moderne travanlegg klar for åpning, storhall for fotball, kanskje en golfbane og kunstisflate, skal det ikke stå på anleggene.
Nils Arne Eggen kunne være utålmodig og slik sett er det i Eggens ånd at hallprosjektet har skutt fart i løpet av tre og en halv uke. Fra første møte 3. februar til presentasjonen 28. februar er det gjennomført utallige møter med alle tenkelige aktører. Så langt har ingen vendt tommelen ned. Det har gitt oss så stor tro på prosjektet at vi mente det var presentabelt for offentligheten.

Begeistringen for Nils Arne Eggen og alt han sto for både på og utenfor fotballbanen viser seg å åpne dører også etter hans død. Og det var nettopp mesterens bortgang som ga prosjektet navn og liv. «Arven etter Nils Arne Eggen» er det vår naturlige forpliktelse å ivareta på en god måte.
Det er ingen liten oppgave å ivareta Nils Arne Eggens fotballfaglige arv, å etterleve postulatene og å forvalte godfotteorien, folkeligheten, entusiasmen og samfunnsengasjementet. Sant å si er det en umulig oppgave, men vi må gjøre det beste vi formår. Kan man tenke seg et bedre sted å dyrke arven enn i fotballhallen som skal hete Nils Arne Eggen Arena?

NAE Arena

Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere