Kvalitetsklubbmøte OIL og OFK

04/09/2018

I ettermiddag hadde Orkla FK og Orkdal IL et felles sportslig møte hvor Kvalitetsklubbprosjektet og revidering av sportsplan var på agendaen. Målet med møte var å legge en fremdriftsplan for arbeidet som skal gjøres i høst for begge klubbene. Sportsplan er klubbens styringsverktøy og er et viktig hjelpemiddel for både trener og lagleder. Det skal være et levende dokument som skal være godt forankret i organisasjonen. Sportsplanen omhandler alt fra rolleinstrukser og fordelinger til aktiviteter for de forskjellige lagene.

Neste skritt i vår prosess blir å arrangere et trenerforum hvor klubbenes trenere og lagledere får mulighet til å komme med innspill og drøftinger på årets revidering.

Les mer om Kvalitetsklubbprosjektet her:

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/kvalitetsklubb-niva-1/#69262

20180904 200336


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging