Jenter som spiller med gutter er helt naturlig i Orkla!

28/05/2017

DSCN1657 2Her ser vi Ange Niyomugisha (14) i aksjon sammen med guttene under en G14-kamp tidligere i vår. Ange har hovedaktiviteten sin på jentesiden i Orkla, men trener og spiller kamper også jevnlig med Gutter 14. Dette er helt naturlig i Orkla og noe som vektlegges som en viktig del av utviklingstrappa for jenter som vil ha og som trenger ekstra utfordringer!

I Orkla er differensiering et sentralt virkemiddel for å skape et best mulig fotballtilbud for alle klubbens aktive. Differensiering vil si at klubben tilbyr ulike opplegg til spillerne ut fra de forskjellene vi vet finnes i interesse, ferdigheter og modning. I tillegg hensyntas også ulike sosiale tilknytninger og behov.

Jenter som hospiterer med gutter er ett eksempel på slik differensiering og Ange er en av flere jenter i Orkla som jevnlig har aktivitet med guttene, både i trening og i kamp. Disse jentene har selvfølgelig fremdeles hovedmengden treninger og kamper sammen med de andre jentene, men med god kommunikasjon og fornuftig tilrettelegging, er det fullt mulig å kombinere aktivitet på tvers av alder og kjønn!

Som ved andre former for samarbeid mellom ulike årsklasser og treningsgrupper, er det helt avgjørende at trenerne har en god dialog og samarbeider om å sy sammen ei fornuftig trenings- og kampuke for de aktuelle spillerne. Det er viktig at kampbelastningen ikke blir for stor og at spillerne får muligheter til å trene godt mellom kampene.

I dette ligger også det å sikre at totalbelastningen ikke blir for stor og at det fremdeles er tid til både egenaktivitet, skole, familie og venner!

DSCN1591 2Denne totaliteten løses godt av trenerne i Orkla, som ser det som helt naturlig å la jentene benytte seg av denne ekstra muligheten for differensiering. Med en gjennomtenkt og tilrettelagt spillerflyt innad i guttegruppen (flere lag på same årstrinn, hospitering opp etc.), vil det å slippe til jenter heller ikke gå på "bekostning" av spilletid for guttene. 

Ange er en av flere Orklajenter som er aktuelle for tiltak i regi av NFF Trøndelag og eventuelt videre inn mot nasjonale samlinger. Gjennom disse tiltakene blir spillerne utfordret på å skaffe seg en klubbhverdag med så god kvalitet som mulig. Hospitering med gutter er et svar på dette og en flott mulighet til å få noen ekstra utfordringer for disse jentene!

Les mer om Orklas retningslinjer for hospitering og spillerflyt her. Mer om hvordan spillerflyt i kamper skal fungere, finnes ved å klikke her!

20170527 1145020 2Jenter som trener og spiller med gutter må være en naturlig del av klubbens "verktøykasse" for å gi et differensiert tilbud, helt ned til de aller yngste jenteklassene. Primæraktiviteten skal være sammen med andre jenter, men det går godt an å kombinere dette med aktivitet sammen med guttene, som f.eks. som på bildet ovenfor fra ei lørdagsøkt med "Orkdal Xtra", der jenter og gutter spille fotball sammen!

 


Hovedsamarbeidspartnere

Samarbeidspartnere


Medlemsinnlogging